Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

18 March 2015 - Open Seminar on Open Standards

More information in Swedish.

Välkommen till ett öppet seminarium om öppna standarder (18 mars, 13-15), som redovisar och diskuterar resultat från ett treåringt forskningsprojekt (ORIOS).

Mer information och anmälan