Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

Agil drift (NO)

Den digitale revolusjonen

Etter internett er digitalisering en ny revolusjon, og bringer med seg mange utfordringer. Vi er et av driftsselskapene i Europa med lengst fartstid fra hvordan drift og utvikling sammen kan løse disse utfordringene.

I en undersøkelse av amerikanske Russel Reynolds Associates (Digital Pulse 2015) svarer nesten 50% av ledere at forretningen deres blir påvirket av digitaliseringen i de neste 12 månder - uavhengig av bransje. Det er ikke lengre et spørsmål om det kommer til å skje, men når og hvordan digitalisering vil endre konkurransesituasjonen og rammebetingelsene for din virksomhet.

Det finnes mange måter å løse nye utfordringer i de forskjellige bransjer, felles for alle er at nye løsninger som skal settes ut på internett må komme raskt og kunne tilpasses smidig. En del av digitaliseringen er at det stadig stilles nye krav fra forretningssiden, som gjerne kan spenne over både teknologi, funksjonalitet, ytelse og “time to market”. 

Agil drift bringer forretning, utvikling og drift nærmere hverandre

Mens det før var vanntette skott mellom utvikling og drift, beskriver DevOps en kultur og en arbeidsmetodikk som skal bringe utviklere og driftere nærmere hverandre og jobbe for en felles målsetning - å møte kravene som stilles fra forretningssiden. De fleste begynner å se omfanget av hvordan fleksibel og smidig drift kan realisere innovasjon og forretningsutvikling, spesielt i møte med digitalisering. Fordi vi har jobbet med bransjer der endringshastigheten har vært høy i lang tid, er drifterne våre vant med å jobbe tett med utviklingsavdelingen til kundene. Over tid har vi utviklet arbeidsprosesser og en kultur som støtter oppunder kundesamarbeid tuftet på DevOps, og også tatt de seneste tekonolgier innen dette feltet i bruk. Våre driftere er gjerne daglig i kontakt med kundens utviklere, og vi ser at det sikrer både smidighet, fart og kvalitet.

80 avistitler til ny platform

Se hvordan Amedia iløpet av 1 måned har lykkes med å migrere sine nesten 80 avistitler til en ny platform med hjelp av vår agile driftsløsninger.

Useful links:

CTA_hs_white_digital_transformation_product_leaflet.jpg

 

Make the organizations internal and external information available in order to increase transparence, beneficence and speed of interaction internally, with customers and other organizations. This must happen within an ecosystem that is capable of delivering IT solutions in an ever increasing speed. 

Download now

DevOps