Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

Agil drift (SE)

Den digitala revolutionen

Sedan Internet slog igenom är digitaliseringen den nya revolutionen och den för med sig många utmaningar. Vi är ett av företagen i Europa med längst erfarenhet av hur drift och utveckling tillsammans kan lösa dess utmaningar.

I en undersökning av amerikanska Russel Reynolds Associates (Digital Pulse 2015) svarar nästan 50% av företagsledare att deras verksamhet kommer påverkas av digitaliseringen inom de närmaste 12 månaderna, oavsett bransch. Det är alltså inte längre en fråga gällande OM det kommer att ske, utan NÄR och HUR digitaliseringen kommer att förändra konkurrenssituationen och förutsättningarna för din organisation.

Det finns många sätt att lösa de nya utmaningarna, beroende på vilken bransch du finns i, gemensamt är dock att alla nya lösningar som ska finnas tillgängliga via internet, måste kunna publiceras snabbt och integreras enkelt. En naturlig del av digitaliseringen är att det ständigt ställs nya krav från verksamhetssidan, som ofta kan spänna över både teknologier, funktionalitet, användningsområde och "time-to-market".

AGIL DRIFT FÖR VERKSAMHETEN, UTVECKLING OCH DRIFT NÄRMARE VARANDRA

I motsats till de vattentäta skott som utveckling och drift varit uppdelade i förr, beskriver DevOps en kultur och arbetsmetodik som för utvecklare och drift närmare varandra, med gemensam målsättning att möta kraven från verksamhetssidan. De flesta börjar förstå fördelarna med hur en flexibel och smidig drift kan realisera innovation och affärsutveckling, speciellt i möte med digitaliseringen.

Eftersom vi under lång tid har jobbat med branscher där förändringstakten är hög, är våra drifttekniker vana att jobba tätt tillsammans med utvecklingsavdelingar hos våra kunder. Över tid har vi utvecklat arbetsprocesser och en kultur som stöder kundsamarbeten byggda på DevOps.

Vi arbetar även med de senaste teknologierna och våra drifttekniker har ofta daglig kontakt med kundens utvecklare då vi ser att det säkrar smidighet, snabbhet och kvalitet.

80 TIDNINGSTITLAR PÅ NY PLATTFOM I REKORDFART

Se hur Amedia i Norge under en månad lyckades migrera sina nästan 80 tidningstitlar till en ny plattform med hjälp av våra agila driftslösningar:

MER INFORMATION: 

CTA_hs_white_digital_transformation_product_leaflet.jpg

 

Make the organizations internal and external information available in order to increase transparence, beneficence and speed of interaction internally, with customers and other organizations. This must happen within an ecosystem that is capable of delivering IT solutions in an ever increasing speed. 

Download now

 

DevOps