Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

API Ready modellen, steg 2 - Design

Thu, 04/28/2016 - 13:53 -- Fredrik Svensson
Strategi og målsetting er på plass. Hva nå? La oss anta at din organisasjon har fått på plass API strategien og du vet hvilken målsetting du har.

La oss anta at du har kontroll over API strategien og du har ett klart målbilde for den. Bra!, da er du et godt stykke på vei - men hvor så går veien videre? Neste logiske steg er å avgjøre hvilken informasjon du vil ha gjort tilgjengelig for ditt publikum og hvordan denne informasjonen kan presenteres på best mulig måte. Det er med andre ord tid for å designe APIene.

Hva skal til for at noen skal benytte nettopp dine APIer? Det er et par ting du må tenke over når du publiserer APIene: 

  1. Hvor kommer mine kunder til å se etter informasjon?

  2. Hvor høy er terskelen for kunden når kunden skal benytte APIene?

Hardbarka “backend” utviklere har sannsynlig andre forventninger til API design og dokumentasjon enn det en applikasjonsutvikler har. API designet og dokumentasjonen må derfor være tilpasset det publikum du ønsker å nå.

 

Hvordan publisere 

Når du designer og publiserer APIer er det verdt å tenke over hvordan dette skjer. I mange tilfeller ser vi at Ad-Hoc publisering av APIer i en organisasjon simpelthen betyr at APIet blir ignorert, enten fordi det er underdokumentert eller fordi ingen vet hvor APIet er publisert. Bevisstheten rundt verdien av et godt API er stadig økende. Vi vet at APIer vil endre måten våre kunder kommuniserer med oss, men hvordan håndterer vi dette på en god måte?

For å gjøre APIer mer tilgjengelig har moderne “API Management & Connectivity” programvareplatformer noe som best kan beskrives som API “butikker” - mye likt Apple og Google sine “App stores”. Bruk av disse plattformene forenkler helt klart API interaksjonen, men disse “butikkene” er gjerne og ofte knyttet opp mot spesifikke organisasjoner og/eller forretningsmodeller.

Vi ser at dette markedet er i ferd med å åpnes opp og det er trolig at det i nær framtid vil være flere “åpne” API “butikker” som støtter alle mulige former for APIer.

Oppdatering, vedlikehold og monitorering

Et API vil kun være nyttig over lengre tid dersom det er enkelt å vedlikeholde og oppdatere. Dette premisset er en viktig del av APIets design. Hvis det er en ting som er sikkert i programvareutvikling, og kanskje spesielt i API utvikling, så er det at straks du har lansert APIet ditt, så er det umiddelbart behov utvidelser og oppdateringer.

Det er også helt nødvendig å monitorere bruken og brukerne av APIene dine. Nåværende og framtidig design avhenger mye av hvordan dette blir gjort, og hvor enkelt det er å få ut målbare data fra monitoreringen.

Totalt sett er design av API en særdeles viktig faktor for hvor vellykket API satsingen blir. Ha et bevisst forhold til dette og sett deg selv i dine brukeres sted i det du designer dine APIer.