Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

Involvera affärs- och verksamhetsfolk i API-utvecklingen

Tue, 10/14/2014 - 10:12 -- Tony Nicolaides
För att få ut den fulla effekten av dina API'er behöver du involvera verksamhets- och affärsfolket. Det egentligen ingen skillnad på att utveckla, producera och underhålla en produkt (fysisk eller programvara) som att utveckla, producera och underhålla ett API.

I båda fallen behövs verksamhets- och affärsfolk för att analysera vad kunderna vill ha, göra en snygg och användarvänlig design, kunna marknadsföra och sälja produkten. I samtliga nämnda faser behöver affärsfolket interagera med ingenjörerna för att tillsammans ta fram bäst möjliga produkt. Tänk efter, att detsamma gäller för framtagning av bäst möjliga API.

Det är sannolikt inte utvecklaren/programmeraren av API't som i första hand är konsumenten, utan snarare andra utvecklare (interna såväl som externa) hos din egna IT-organisation och/eller kunder, partners, leverantörer, mfl som skall använda API't. Sannolikt är det även flera utvecklare som kanske kommer in i olika faser i utvecklingsarbetet av API't och som du (eller utvecklaren) behöver samverka med.

Swagger och RAML

Behovet av ett sätt för utvecklare och affärsfolk att samarbeta kring utvecklingen av ett API ger således uppenbara fördelar. Ett flertal modelleringsspråk används redan idag, men det är framförallt två som det snackas om i API-kretsar, nämligen Swagger och RAML. Av dessa två är det RAML som är lättast att förstå för affärs- och verksamhetsfolk.

RAML stödjer en top-down process för modellering av API, och är utformat så att icke-tekniker har möjlighet att förstå de grundläggande anrop-svar egenskaperna i API't. Utvecklaren skriver RAML-koden och kan sedan dema, diskutera, förbättra, testa API-modellen tillsammans med någon verksamhetsperson eller andra utvecklare. Om fler utvecklare skall involveras i API-utvecklingen, utgör RAML-koden en modell eller ritning på hur och vad API't skall göra. Det blir naturligtvis även lättare för utvecklaren att gå tillbaka till RAML-koden efter ett uppehåll i utvecklingsarbetet av API't eller om överlämning sker till annan utvecklare. Oavsett scenario, är det av stort värde att använda en beskrivning som "alla" förstår.

Men Swagger då? Swagger har funnits betydligt längre än RAML och har fått en stor spridning bland utvecklare som vill använda effektiva hjälpmedel i sin API-utveckling. Swagger har dock en mer bottom-up approach vilket gör den mer teknisk i sin karaktär.

Passande nog går det att kombinera dessa två språk för att få en "helhet" i sin designprocess. En som testkört båda dessa språk är Laura Heritage och är du intresserad av resultatet kan du se en intressant slideshare om ämnet här.

Sen bjuder vi på en gammal goding till white paper.