Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

Ligger Sverige efter i digitaliseringen?

Thu, 12/01/2016 - 13:06 -- Anders Liling
Vi på Redpill Linpro fångade tidigt upp trenden som så småningom kom att kallas Digitalisering (eller digital transformation om man så vill). Det som drev oss var egentligen två tydliga signaler från våra kunder:
  • Verksamheten hade synpunkter på att IT var "långsamma" och inte visade förståelse för nya, oftast utifrånkommande, krav från kunderna och konkurrenterna (inte sällan samma drivkraft).
  • IT satt fast i lösningar som slukade 80% av IT-budgeten bara i förvaltning och drift och kunde inte, hur gärna de än ville, svara mot verksamhetskraven.

Så vår mission formulerades till "With open minds and...." och pekade på våra kunders krav att klara en snabbare förändring som var verksamhetsdriven men lika mycket på vårt interna arbete att kunna svara upp på våra kunders krav. Med detta som bas skapade vi de koncept och erbjudanden som idag rullas ut. De är baserade på vad vi benämner som Agil drift, DevOps, Integration/API-management och Automation. De har primärt två syften för att lösa upp den gordiska knuten ovan:

  • Att hjälpa våra kunder minska kostnaden för förvaltning och drift.
  • Att hjälpa våra kunder med att svara upp på verksamhetens krav på digitalisering.

Men det var några år sedan

Vågar man inte tänka "skapa intäkter"?

Sedan dess har "Digitalisering" etablerats som ett begrepp och är på allas agenda. Det finns dock en del intressanta skillnader avseende drivkrafterna. Computer Sweden har i en artikel pekat på detta och vi har själva gjort en undersökning med fokus på integration/API-Management.

I vår egen undersökning var det speciellt en sak som stack ut enligt min mening. På frågan "Vad är det viktigaste värdet som API:er kan tillföra er verksamhet?" fick svaren "Nå nya kunder" och "skapa nya intäkter" under 5%. I och för sig är några av de andra svaren, som fick högre värde, inriktade på vägen fram till "nya kunder" och "nya intäkter" men tydligen har man inte tänkt den tanken. Eller vågar man inte? Jag tror snarare att det är ett bevis på att IT och verksamheten fortfarande inte går i takt! IT-avdelningen har förstått behovet men ingen har berättat hur många nya kunder, eller ökad intäkt, man siktar mot. För det kan väl inte vara så att verksamheten inte har satt de målen?

Hur som helst ser det ut som att vi använder Digitalisering som ett verktyg för ytterligare effektivisering av befintlig verksamhet medan det på många andra håll i världen är ett verktyg för att just hitta nya intäkter och kunder. Det är vad vår undersökning pekar på men Computer Swedens artikel pekar faktiskt på motsatsen. Det kan vara så som Computer Sweden skriver att vi i Sverige gick relativt helskinnade genom finanskrisen och därför är lite Fat And Happy. Men i en global värld som både drivs av Digitalisering och driver Digitalisering är Fat And Happy ett livsfarligt tillstånd.

Den gordiska knuten är fortfarande att får verksamhet och IT att gå i takt mot gemensamma mål. En utmaning som alla organisationer får dras med men där de som hittar nyckeln snabbt, kommer att få konkurrensfördelar och snabbt, kanske blixtsnabbt, ta nya marknader och nya kunder. För tekniken är idag, precis som vid tidigare paradigmskiften inom IT, inget problem.

"DEN UPPKOPPLANDE VERKLIGHETEN", HELA RAPPORTEN 

Läs mer om Radars rapport och ladda ner den fullständiga rapporten här:

The connected reality

The connected reality (Nordic survey in Swedish)

This survey covers the digitalisation in the Nordics. It shows the need for making businesses more efficient, and singles out that aspect as the most important driver for digitalisation, followed by the need to automate processes. More interesting findings in the report. 

Download