Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

Mule ESB 3.5.0 är här

Tue, 05/27/2014 - 10:13 -- Pontus Ullgren
Förra veckan släpptes Mule ESB 3.5.0 med en hel rad nya intressanta funktioner som gör det ännu enklare för er som kunder att skapa integrationer. Bland de nya funktionerna finns en ny Batch Module och förbättrade Web Service SOAP consumer och Database Connector.

För att er som har många datasynkroniserings-integrationer (ETL) så kommer den nya "Batch Module" hjälpa er att skapa dessa integrationer mycket snabbare och med bättre prestanda oavsett om det gäller att läsa in "flat files" till en databas eller flytta data mellan två databaser.

"Web Service Consumer" förenklar användningen av SOAP-baserade webbtjänster. Den analyserar även WSDL kontraktet och samarbetar med DataMapper verktyget så att ni enkelt kan hämta data från ett meddelande och mappa in det till rätt argument i SOAP anropet.

För att förenkla databasintegrationer så har "Database (JDBC) Connector" gjorts om helt, så att det nu är enklare att skapa databasoperationer och att mappa resultatet från operationen till andra format med hjälp av DataMapper verktyget.

En av de förbättringar som jag personligen längtat mest efter är "Shared Resources". Med denna är det nu möjligt att dela resurser så som HTTP-port och VM-köer mellan olika Mule applikationer. Detta görs genom att skapa domäner i vilka dessa globala resurser placeras. En Mule-applikation kan sedan ansluta till dessa domäner och använda de delade resurserna.

För att enkelt kunna skapa multicastflöden med parallell bearbetning så tillkommer även den nya "Scatter-Gather" routern.

Watermark är en ny funktion som adderats till "Poll"-komponenten den gör det mycket enklare att hantera integrationer där du skall hämta endast ny eller ändrad data från ett källsystem.

Utöver dessa nya funktioner så innehåller den nya versionen av Mule ESB även tekniska förbättringar och uppgraderingar. Till exempel så har den underliggande motorn för HA klustret (Hazelcast) uppgraderats till senaste versionen. En ny bättre transaktionshanterare (Bitronix) används som standard.DataMapper verktyget och Mule Expression Language (MEL) runtime har fått en genomgång och är nu mycket snabbare.