Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

Påverkar API-designen företagets lönsamhet?

Wed, 12/03/2014 - 08:29 -- Tony Nicolaides
I det här blogginlägget vill jag återknyta till mitt tidigare inlägg som handlade om att involvera affärs- och verksamhetsfolk i API-utvecklingen.

En tydlig (och logisk) trend kring API-utveckling är att lyfta abstraktionsnivån från tekniklagret till ”människovänlighetslagret”. Låt mig exemplifiera: ett databas-API (som du måste skriva databas-anrop för att konsumera API't) är inte människovänligt (annat än möjligtvis för de som är databasprogrammerare;-). Ett API som däremot anger datafälten i klartext (exempelvis förnamn, efternamn, telefonnummer, etc) förstås av vem som helst som kan svenska. Det är ju faktiskt människor som skall använda API't i slutänden.

Att använda modelleringsspråken RAML eller Swagger hjälper föga om du inte också har ett människovänligt tänk i din API-design. Föreställ dig i stället att ditt API är ett användarvänligt användargränssnitt. Vad skulle det få för implikationer i ditt API-designarbete? Du kanske har hört talas om Peter Morville och hans användbarhetsregelverk UX Honeycomb?

Så här illustrerar Peter Morville sitt användbarhetsregelverk:

Förklaringar till bikakan:

  • Användbar: är API't användbart ur ett slutanvändar-perspektiv?
  • Användbarhet: är det lätt för en utvecklare att konsumera API't?
  • Attraktivt: lockar API't utvecklare och slutanvändare?
  • Sökbart: är det enkelt att hitta API-dokumentationen? Kan en utvecklare snabbt komma igång att konsumera API't?
  • Betrott: kan man lita på datat i API't?
  • Tillgängligt: tillhandahåller API't funktioner till 3:e parts applikationerna som underlättar användandet för funktionshindrade?
  • Värde: och det viktigaste av allt, bidrar API't till ökad lönsamhet eller nöjdare kunder?

Om du utvecklar ditt API med UX Honeycomb filosofin som rättesnöre, finns alla förutsättningar att med API't öka värdet för ditt företag/organisation. Men för det krävs tid och pengar.

Att utveckla människovänliga API'er kräver mer tid och involverar fler resurser än att utveckla tekniknära API'er. Sannolikt måste även verksamhetsfolk och slutanvändare vara delaktiga i API-designen för att uppnå målen med Peter Morvilles bikaka. Hur du får loss tid och resurser vet jag inte. Det jag däremot vet, är att attraktiva och lättkonsumerade API'er nu har blivit ett konkurrensmedel för företagen!