Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

Så överlever ditt företag digital transformation

Wed, 10/14/2015 - 10:14 -- Anders Liling
Kanske en konstig fråga då man troligen inte överlever på sikt utan en digital transformation. Så rubriken låter kanske väl hotfull men den sätter fingret på en del ömma punkter. De flesta organisationer har redan insett utmaningen i att klara en digital transformation med dagens budgetutrymme och tekniska arv.

Arvet får vi hantera nästa år - och andra lösningar

  • Antingen gör man som en del gör, man äskar (och får) en ”bryggbudget” för att snabbt ta sig till en ny nivå. Problemet med det är att man riskerar att faktiskt ignorera det tekniska arv som har försatt en i situationen från början. Det ligger i en IT-avdelnings DNA att man helst vill arbeta med det som är nytt och framåtsträvande. ”Arvet får vi hantera nästa år” är ett citat som nog har försatt många i den situation som man är i idag.
     
  • Eller så startar man processen att lyfta sin tekniska skuld till en modern nivå innan arbetet med att starta den digitala transformationen. Lovvärt, men övrig verksamhet kommer inte att sitta och se på när konkurrenter eller omvärlden ställer krav på snabb anpassning nu, och inte senare.
     
  • Eller så kommer verksamheten hitta sina egna vägar via lättuppstartade molntjänster som löser lokala problem, vilket i sig troligen motverkar den digitala transformationen då integrationen blir svårare och den samlade kraften uteblir. Det här alternativet kommer troligen inte att fungera för så många organisationer.

 

Räkna hem investeringen snabbt

Det magiska tricket ligger i att attackera utmaningen i flera dimensioner, och nej, jag talar inte om en ”big bang”.

  • Det handlar om att via idag tillgängliga, verktyg och metoder se till att kostnaden för underhåll och drift av befintliga plattformar dels blir billigare dels är anpassade för den digitala transformationen. Det finns en liten initialkostnad här men vi ser att den snabbt går att räkna hem och då har vi inte räknat med framtidseffekterna som den höga automatiseringsgraden ger. Vi har idag exempel på ledtider som har gått från en vecka till 15 min för att driftsätta en ny server. Många har redan börjat nysta i den här änden och det ska bli spännande och se effekterna.
  • Det handlar om att implementera agila organisationsmodeller och metoder som DevOps, ICC, ACC och Bimodal. Allt för att bryta gamla mönster och öka innovationstakten, skapa en kultur som kan hantera, och tillåter, misstag.
  • Det handlar om att skapa integrationsmodeller för att hantera nya och gamla APIer och därmed lösgöra systemsamband och stödja den digitala transformationen på samma gång som man skapar nya och spännande gränssnitt mot både inre- och omvärld.

 

Framtiden är oklar och spännande

Det mest spännande är kanske det vi inte vet! För, det mesta vet vi faktiskt inte. Vem kunde förutse att hela musikindustrin skulle vara omstöpt när internet gjorde entré 1995 (för mig i varje fall)? Vem hade kunnat föreställa sig att vi skulle umgås på Facebook och exponera våra åsikter på Twitter? Ingen vad jag kan påminna mig.

Det viktiga nu är att lägga rälsen för det tåg som redan lämnat perongen och heter the Internet Of Everything. Eller handlar det om att göra en digital transfusion för att överleva?

/May the source be with you