Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

Ska jag välja en SOA- eller API-arkitektur för intern systemintegration?

Thu, 01/22/2015 - 14:49 -- Tony Nicolaides

Svaret är både- och! Men blir inte integrationsmiljön ÄNNU komplexare i och med att SOA är komplext i sig? Låt mig förklara: applikationsutvecklingsmodeller och teknologier utvecklas ständigt, vilket kräver nya angreppssätt för att utveckla funktioner och tjänster. Tjänstefiering (eller SOA-fiering) av systeminfrastrukturen är ett vanligt sätt att skapa förutsättningar för nyutveckling av applikationer och tjänster (genom återanvändning av befintliga funktioner, system och tjänster). Men, en bra SOA-strategi inbegriper API'er, och vice versa, en bra API-strategi inbegriper SOA. Två sidor av samma mynt!

Fyra fördelar

Duktiga IT-arkitekter vet hur en SOA-arkitektur skall utformas med API'er för att uppnå maximal utväxling på gjorda systeminvesteringar vid utveckling av nya funktioner, system och tjänster. Genom att kombinera SOA-arkitekturen med strukturerade API'er, slås fyra flugor i en smäll:

  1. Det blir enklare att integrera systemen med varandra

  2. Det ger er möjlighet att exponera er data på ett kontrollerat och enhetligt sätt via öppna och etablerade standarder

  3. Det går snabbare och med större flexibilitet att bygga nya tjänster och applikationer (både för internt och externt bruk)

  4. Hela "bidevippen" blir mer flexibel och framförallt förvaltningsbar

Förtjänster med API-centrerad SOA-arkitektur

Affärsvärdena blir uppenbara: IT-avdelningen kan betydligt snabbare och billigare förverkliga verksamhetens krav, nya affärsmodeller och idéer, förändrat affärsklimat, nya partner/leverantör/kund-relationer, få bättre data och resultat i BI-analyser, tillhandahålla bättre information till marknadsavdelningen, enklare och billigare att använda molntjänster som är integrerade med befintliga system, enklare och billigare att stödja dagens mobila enheter och de som kommer i framtiden, etc etc etc. Listan kan göras lång med förtjänster som en API-centrerad SOA-arkitektur medför. Men det kräver en arkitekturkompetens som ännu få IT-arkitekter har.

Skaran IT-arkitekter som behärskar detta är ännu ganska liten i Sverige. Men några av dessa och förmodligen de vassaste, jobbar hos oss. Vi har kompetensen att ta fram en sund och förvaltningsbar API-centrerad SOA-arkitektur och vi har de tekniska lösningarna att införa en sådan.

Kontakta oss om du vill veta mer