Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

SOA - en förutsättning för överlevnad

Fri, 04/25/2014 - 09:46 -- Tony Nicolaides

Meningen var att det här blogg-inlägget skulle handla om Integration Brokerage, men jag kan inte låta bli att beskriva följande situation (som är ganska vanlig i mitt och mina kollegors säljarbete): en av våra säljare hade nyligen besökt en kund för att diskutera ett eventuellt SOA-införande. Mötet avslutades med att kunden frågade: kan ni visa mig en kostnadskalkyl där SOA blir billigare än punkt-till-punkt integrationer?

Min ryggmärgsreflex sa: klart vi kan! Men efter lite funderande insåg jag det meningslösa i en sådan kalkyl. Naturligtvis går det att upprätta en kalkyl som jämför TCO för SOA respektive punkt-till-punkt integrationer, men att det skulle vara det primära skälet till att införa SOA, anser inte jag. Man har helt enkelt missat hela poängen med SOA, som sammanfattas med: korta ledtiden från idé till leverans!

Det är tydligt att vi människor glömmer snabbt. Någon som kommer ihåg tiden före internet och webben? Jag är övertygad om att, med samma självklarhet som att alla idag har en närvaro på nätet, kommer alla (företag, organisationer, till och med privatpersoner) med tiden ha anammat SOA på ett eller annat sätt. Det är ett måste för företagens överlevnad och bibehållna konkurrenskraft! Jag är också lika övertygad om att vi inte kommer att referera till begreppet ”SOA” när väl fenomenet inte är ett fenomen längre utan en självklarhet. Vi kommer kanske kalla det för REST, Mashup, WebServices, API eller något annat, men det mest sannolika, åtminstone i folkmun, är att vi inte kallar det för någonting alls. Det kommer helt enkelt att finnas där, i internet, webben, smarta telefoner, läsplattor, p-automater, läskedrycksautomater, elmätare, bilar, TV-apparater, kylskåp, glasögon, skor, kläder, robotar, hängmattor och grillar.

Sverige har varit ett föregångsland avseende IT-innovation och IT-användning. Dessvärre är det tämligen dystra signaler som når mig via mitt eget arbete men även från andra håll. Läste häromdagen om en global undersökning som svenska PA Consulting Group gjort, vilken tydligt visar att svenska CIO:er är dåliga på att stödja affärsverksamheten med ett utvecklat IT-stöd. Man fokuserar snarare på kostnadskontroll än att skapa förutsättningar för den egna IT-organisationen (som man dessutom sätter låg tilltro till!) på att utveckla kreativa IT-lösningar och tjänster. PA Consulting Group ger dessbättre konkreta tips på hur CIO:erna kan vända denna olyckliga trend. Vi riskerar annars att hamna helt i händerna på Microsoft, Google, Amazon, Facebook och andra amerikanska jättar som tidigt har insett fördelarna med SOA.

I mitt nästa blogg-inlägg har jag för avsikt att beskriva vad vi, Redpill Linpro, gör för att få fart på utvecklingen av innovativa IT-tjänster i Sverige. Stay Tuned!