Skip to main content
2018-05-04

DevOps status 2018

2018-05-04

Vi er inne i en trend der de nærmeste årene blir en svært viktige for å lykkes med mainstream DevOps.

I dag har halvparten av alle organisasjoner implementert DevOps på en eller annet måte. I samtaler med kunder så har samtalen gått fra “Hva er DevOps?” til “Hvordan kan jeg implementere DevOps i hele min organisasjon?”. Det er noe annet enn i 2011-2012 da vi i Redpill Linpro aktivt begynte å fortelle om DevOps til våre kunder. Vi snakket om Sysadmin Coders eller brobyggere. Vi begynte å prate om om hvordan vi innad i vårt selskap, som både hadde sysadmins og utviklere kunne tilegne oss mer av DevOps-tilnærmingen. Sysadmins og utviklere skulle tilbringe tid sammen, bidra til hverandres kodebaser og syadmins måtte bli dyktigere på koding. Alt dette som da var ganske nytt, er mer eller mindre vanlig i dag.

Bransjemessig er det IT, helse, finans og forsikring som leder an, men jevnt over er alle sektorer representert når det gjelder å bruk av DevOps for å øke agilitet og hurtighet.

Selv om vi i Redpill Linpro har snakket om DevOps en god stund, så mener Forrester at først nå er i The Year of Enterprise DevOps.

Forbes.com har sett nærmere på de største trendene for DevOps for 2018, og her tar vi fram noen av de som vi også ser i vårt nordiske marked.

 

Tydeligere støtte fra ledelsen

I følge Gartner er IT-relaterte prosjekter prioritet nummer to for CEO-er. Dette er det høyeste noen sinne siden Gartner startet sine undersøkelser. DevOps balanserer agilitet og risiko, og det er definitivt enklere å få støtte for DevOps nå enn tidligere, og flere steder er det også en top-down-drevet aktivitet.

 

Budsjett-allokering

Tidligere har DevOps-initiativer blitt rammet av underbudsjettering, og en oppfatning på ledelsesnivå om at det ikke koster så mye siden mesteparten av verktøyene gjerne er Open Source. Men ikke-standardisert implementering kan koste, det samme gjør DevOps-ressurser. Som vi og også våre kunder vet så er ikke Open Source det samme som gratis, spesielt siden det som regel er behov Enterprise-support og spesialkompetanse. Det må også være rom for å eksperimentere og å gjøre feil.

 

Organisering

Dyktige DevOps-ressurser har blitt betraktet som “flytende” ressurser og har til stor grad bli plassert i eksisterende teams. Riktig organisering er viktig for en suksessfull DevOps-implementering. Nå finnes det flere kurs, flere standardiserte verktøy, prosesser og rutiner.

 

Hvilket verktøy skal vi velge?

Det har for mange vært vanskelig å velge riktig verktøy i jungelen av ulike løsninger for DevOps, og det har til en viss grad også senket farten på hvor fort DevOps-metodikken har blitt tatt i bruk. Slik vil det nok også være en stund fremover, til bransjen har fått på plass flere standardiserte løsninger.

 

Ingen strukturert plan

Tidligere var DevOps-prosjekter stort sett bottom-up-aktiviteter som oppsto mer eller mindre tilfeldig. Budsjett og mandat var sporadisk, og ikke spesielt knyttet til forretningsmål eller målbare aktiviteter, mer at et spesfikt team eller to ønsket å gjøre endringer for sin egen del.

Vi ser nå at ressurser og budsjettallokering blir knyttet til spesifikk forretningsmål etterhvert som DevOps blir mainstream.

 

Legacy og cloud

Modernisering av applikasjoner ligger høyt på prioriteringslisten når man går over til skyen. Eldre applikasjoner blir skrevet på nytt, men høy kompleksitet kan også hindre DevOps-initiativer. Å modernisere legacy-applikasjoner kommer til å pågå en stund, og modenheten til DevOps i seg selv vil hjelpe moderniseringsprossen gjennom hele applikasjonens livssyklus.

Gammel infrastruktur gjør gjerne utrulling i skyen mer kompleks. Rigid infrastruktur og tilgang til fysiske miljøer fører fort til forsinkelser. Etterhvert vil IaaS og andre ‘as a service’-modeller bli standard. Det vil fortsatt gjøres investeringer onsite, men i mindre grad enn tidligere.

IT-miljøene blir mer og mer komplek etterhvert som applikasjoner blir distibuert over multi-cloud til forskjellige endepunkter. Her er DevOps svært viktig i det å få til strømlinjet, effektiv og sikker drift.

 

Kultur

Tidlige DevOps-initiativer krevde en samarbeidskultur der man tok risisko og eksperimenterte med prøving og feiling. Kultur er det som vanligvis er vanskeligst å endre, og å velge “business as usual” virker som oftes ikke om du ønsker å forandre på noe. Kultur har vært rangert som den største barrieren for implementasjon av DevOps de siste årene, spesielt for Enterprise deployment.

Forbes spår at selskaper vil omfavne skiftet i kultur som en bevisst innsats og som et grunnleggende element i innføringen av DevOps. Med støtte fra ledelsen, utnevnelse av såkalte DevOps Champions og bruk av riktige verktøy vil det skje et top-bottom-kulturskifte, som både bryter kulturelle barrierer og gir et bedre samarbeid.

 

Oppsummering

Vi har en optimistisk trend der 2018-2020 ser ut til å bli en svært viktig periode for å få til mainstream DevOps. Det er ikke av en bryter vi kan skru av og på, men flere forskjellige deler som må implementeres for å få den riktige miksen, siden hver eneste organisasjon er unik. Det gjelder å styre forventningene og unngå hype slik at man ikke lander skjevt. Det er mange som sier de kan DevOps, men ikke alle forstår begrepet og hva det innebærer.

Når vi i Redpill Linpro hjelper kunder med riktig innføring av DevOps, benytter vi oss av vår egen DevOps CAMS-modell. Vi analyserer og peker på styrker og svakheter, og basert på dette utarbeider vi en plan på hvordan fullføre DevOps-initiativ med spesifikke anbefalte verktøy. Dette kan vi gjøre på ethvert sted i prosessen og gir dokumentasjon på nåværende situasjon, hvordan man lettest kan implementere DevOps eller øke utberedelsen.

Contact me
The contact details you have provided in connection with this service will be used to contact you with further information. Learn more about how we handle your personal information here.
 
 I've read and accepted the privacy-policy
Written by Kirsti Stien