Skip to main content
2018-01-29

Publika molnplattformar

2018-01-29

De stora drakarna fortsätter att megasatsa på utbyggnad av sina publika moln – och infrastrukturtjänster världen över. Bara i år investeras 1 300 miljarder kronor på nya datacenters, vilket är en ökning på 23% i jämförelse med tidigare år.

Drakarna vidgar sina publika molnplattformar världen över

Analysföretaget IDC spår att denna ökning kommer fortsätta och 2021 kommer omsättningen hamna på närmare 2 300 miljarder. I Sverige kan vi skatta oss lyckligt lottade då det finns gott om publika datacenter nära. Amazon Web Services ett exempelvis ett datacenter som nu sätts i drift i år. I grannlandet Finland kommer Google bygga ett datacenter inom snar framtid och fler datacenter i Norden kommer det bli.  

Både Google och Amazon Web Services satsar fullt ut med nya datacenter vilket ger företag och organisationer möjlighet att sprida ut driften av sina applikationer i flera regioner och zoner runt om i världen, vilket i sin tur minskra risken för driftstopp. Idag har bara Google 15 regioner och 44 zoner, en siffra som bara växer. Även Microsoft satsar och ökar sin marknadsandel från 16 till 20% med Azure.

De största segmenten inom molnet, enligt rapporten från IDC, är programvara som tjänst, som står för nästan två tredjedelar av omsättningen. Därefter kommer infrastruktur som tjänst och sedan plattform som tjänst. Branscher som befinner sig i framkant med att gå över till publika molntjänster är tillverkningsindustrin, professionella tjänster och banksektorn. Även processindustrin och detaljhandeln ligger högt.

Att molnleverantörerna har sitt starkaste fäste hos nystartade och yngre företag faller sig naturligt då de inte har stora ryggsäckar med system som byggts upp under lång tid och behöver anpassas innan en flytt till molnet kan bli aktuell. Ytterligare ett hinder för företag att gå över till molnet är människor då vi har en tendens att hamna i invanda mönster. Mönster som kan vara svåra att bryta och där det tar tid att ändra beteende. Detta är något för varje enskilt bolag att ta tag i då vi alla är beroende av att anpassa oss för vår överlevnad.

Molnet är här, det är här för att stanna, vi kan inte ducka förändringen som pågår. Ta tag i ditt företags utveckling redan nu och ta del av de fördelar som molnet medför. Risken är annars att du blir omkörd av kollegor i din bransch och historiskt har icke förändringsbenägna företag ej överlevt.

Och slutligen, saknar du kunskaperna personligen eller inhouse? Ta hjälp av en IT partner. Många leverantörer har lång och gedigen erfarenhet och kan bistå med stöd och hjälp att flytta hela eller delar av en IT miljö till publika molnet. Och vissa av dessa leverantörer kan även ta hand om driften under och efter att flytten är genomförd.

Här finns mer information om våra molnlösningar

Contact me
The contact details you have provided in connection with this service will be used to contact you with further information. Learn more about how we handle your personal information here.
 
 I've read and accepted the privacy-policy
Written by Redpill Linpro