Skip to main content

Försäkringskassan implements WSO2 API Manager

2017-08-22

More information in Swedish.

Försäkringskassan väljer Redpill Linpro för implementation av WSO2 API Manager

Försäkringskassan har initierat ett projekt för att etablera infrastruktur för öppna data. Detta omfattar bland annat exponering av öppna gränssnitt via en API Gateway. Försäkringskassan har valt att realisera denna på plattformen WSO2 API Manager.

Försäkringskassan har genom avrop från Kammarkollegiets ramavtal för ”Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling” valt Redpill Linpro som partner för att implementera WSO2 API Manager och utveckla APIer för effektiv och tillförlitligt utbyte av digital information.

Redpill Linpro kommer att hjälpa Försäkringskassan med konsultstöd inom områdena infrastrukturdesign, konfiguration, prestanda och säkerhet, automatiserad installation, driftoptimering och kompetensöverföring kring WSO2 API Manager. Projektet kommer vidare att omfatta systemutveckling kring publicering, deployment, stöd för kontinuerlig leverans av APIer, anpassning av utvecklarportal och kompetensutveckling kring utveckling och administration av APIer.

”APIer är en viktig del av den digitala transformationen och inom offentlig sektor har vi redan sett flera organisationer som gått i täten när det gäller att publicera öppen data via APIer. Försäkringskassan är en organisation som inlett sin resa mot den digitala transformationen med hjälp av Open Source orienterade verktyg och nya arbetssätt. Vi är glada att man valt WSO2 API Manager för att publicera APIer och Redpill Linpro för stöd med införandet. Vi på Redpill Linpro har genom vår API Ready modell och tidigare genomförda projekt på API området inom sektorer som bank och finans, offentlig sektor och transport/logistik skaffat oss mycket kunskap och erfarenhet som kommer komma Försäkringskassan till godo”, säger Henrik Gavelli, CEO på Redpill Linpro.

För mer information kontakta

Henrik Gavelli, henrik.gavelli@redpill-linpro.com, 070-931 33 00

 

Are you API-ready? GuideAPI Ready Guide

API and connectivity will be key factors to drive the digital enterprise. APIs will enable a connected business and generate new business opportunities. APIs will give you access to IoT. Successful development and maintenance of your APIs will create new business opportunities, if you fail you may be left behind. So the question is - are you API ready?

Download now

Försäkringskassan
Written by Susannah Eriksson