Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

eFörvaltningsdagarna 2016

Vi är med på eFörvaltningsdagarna 12-13 oktober, 2016 - möt oss i vår monter A25

Lösningar för offentlig sektor

Vi har under lång tid haft ramavtal med svensk offentlig sektor, vilket gjort att vi haft möjlighet att utveckla innovativa lösningar baserade på öppen källkod tillsammans med organisationer inom både stat, landsting och kommuner. Genom att lösningarna levererats på öppen källkod och att resultatet av projekten är fritt tillgängligt är det möjligt för andra organisationer inom svensk offentlig sektor att dra nytta av dessa lösningar. Dessutom är vi också nuvarande ramavtalsleverantör till Kammarkollegiet genom avtalen ”XXX-2015”, ”YYY-2015” samt ”ZZZ-2015”.

Välkommen att kontakta Tony Nicolaides, tony.nicolaides@redpill-linpro.com, 070-144 91 81 om du vill veta mer om nedanstående lösningar.

Öppna data

Vi har hjälpt Lantmäteriet att tillgängliggöra öppen data genom så kallade APIer och en API Management plattform. Genom att göra kartdata tillgängligt genom APIer gör Lantmäteriet det möjligt för sina användare att hämta kvalitetssäkrad och uppdaterad kartdata on line. APIer och integration är det område som beslutsfattare inom IT pekar ut som det viktigaste i den digitala transformation som just nu pågår. Genom APIer kan svenska offentliga organisationer uppfylla regeringens direktiv att publicera öppen data och samtidigt tillgängliggöra data för innovation utanför sin egen organisation.

Lantmäteriet API Management (kundcase) och Radar Group "Den uppkopplade verkligheten".

Integration, APIer och konnektivitet

Vi har arbetat under mer än 10-års tid med integrationslösningar. Vi har under senare tid tecknat avtal med såväl Skatteverket som Försäkringskassan om att förse dem med innovativa och moderna integrations- och API plattformar som MuleSoft Anypoint Platform och JBoss Fuse från Red Hat. Baserat på vår långa erfarenhet inom integrationsområdet, vårt arbete med APIer och partnerskap med leverantörerna av dessa plattformar kan vi leverera alla de tjänster som svenska offentliga organisationer behöver för att med hjälp av integration och APIer uppfylla sina strategier kring digitaliseringen.

"Framework agreement with Försäkringskassan" och ”Skatteverket” samt "API and Integration".

Dokumenthantering, E-arkiv och Diarie (ärendehantering)

Detta är områden som alla inom offentlig sektor idag är väl bekanta med. Alla publika organisationer har skyldighet att upprätthålla ett diarie och kommer att behöva lösningar för effektiv arkivering, men vad skulle hända om man kunde kombinera alla dessa lösningar i en? Med en effektivare hantering av dokument, ärenden och arkivering skulle svenska offentliga organisationer både kunna öka sin effektivitet och öppna upp sin ärendehanteringsprocess (utan att mista kontrollen) för allmänheten. I ett slag skulle man både kunna förbättra sina medarbetares vardag och tillgängliggöra processen i nya e-tjänster. Redpill Linpro utvecklar tillsammans med SMHI en lösning för att uppnå just detta. Lösningen baseras på den öppen källkodsprojektet Alfresco och all programkod som produceras kommer att vara tillgänglig för svenska offentliga organisationer. Detta gör att den kan implementeras på ett kostnadseffektivt sätt. Eftersom detta är ett pågående projekt är även andra svenska offentliga organisationer inbjudna att kontakta SMHI för att vara med i utvecklingen av lösningen och få den anpassad också efter er verksamhet.

Skolportalen Arena – för lärande

Tillsammans med Alingsås kommun har Redpill Linpro utvecklat skolportalen Arena – för lärande. Detta är en lösning som gör det möjligt för elever, pedagoger, administrativ personal och vårdnadshavare att samarbeta med varandra kring allt som rör skolan på ett enda ställe. Portalen är utvecklad tillsammans med dess användare för att säkerställa att fokus hela tiden legat på användbarheten. Genom ”Single Sign On” (SSO) är det möjligt att logga in på ett ställe, men ändå komma åt alla resurser som elever, pedagoger, administrativ personal eller vårdnadshavare behöver. Portalen finns tillgänglig både på webben och i mobilen.

Learning application by Alingsås Municipality

Medarbetarportalen – Ta kontroll över informations- och dokumenthantering

Tillsammans med Alingsås Kommun har vi utvecklat en lösning för effektiv informationshantering med fokus på användarvänlighet för alla anställda i kommunen. Lösningen inkluderar både avancerad dokumenthanteringskapacitet, men också samtidig rollstyrd publicering och tillgängliggörande av informationen via Intranät och medarbetarportal. Lösningen har levererats genom att integrera de öppna programvarorna Alfresco (för dokumenthantering/produktion) och Drupal (för publicering/konsumtion) och drar nytta av de olika programvarornas styrkor inom sina respektive områden.

Automation och DevOps

För stora organisationer med egen utveckling eller drift är det allt viktigare att öka effektiviteten och kontrollen för att få ut max av de investeringar man gör i IT. Ett sätt att öka effektiviteten i hantering och uppdatering av programvara är genom så kallad ”Configuration Management” eller att automatisera uppdateringsprocesser. Redpill Linpro har bland annat hjälpt Skatteverket genom att implementera verktyget Puppet för att automatisera deras uppgraderingsprocesser.

Läs mer om våra lösningar kring DevOps och Automation

Genom ett antal ramavtal med svenska offentliga organisationer har vi levererat lösningar inom en rad områden till svensk offentlig sektor.

Läs mer om våra lösningar och kunder på nedanstående länkar:

Vill du prata med oss innan eventet?

Ring eller maila:

Tony Nicolaides, tony.nicolaides@redpill-linpro.com, 070-144 91 81

Henrik Gavelli, henrik.gavelli@redpill-linpro.com, 070-931 33 00

eFÖRVALTNINGSDAGARNA 2016