Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

Framework agreement with Kammarkollegiet

The decision for "IT Utbildning" has been made public. More information in Swedish.

I januari lämnade Kammarkollegiet besked om avtalen avseende Kontorsstöd och Grundläggande IT. I mars kom beskedet om vilka leverantörer som har utsetts till leverantörer inom området Systemutveckling. Och nu har även tilldelningsbeslut för IT utbildning publicerats, där Redpill Linpro, tillsammans med 6 andra leverantörer, finns med. Den enda leverantör med inriktning mot öppen källkod som finns på samtliga avtal är Redpill Linpro.

”Det är givetvis oerhört glädjande att vi ännu en gång kan utnyttja vår djupa och långa kompetens inom öppen källkod" säger Anders Liling. "Utbildning har alltid varit en viktig del av vårt erbjudande när det gäller att hjälpa organisationer få ut fördelarna av de teknologierna. När Kammarkollegiet förra året valde att jämställa öppen källkod med alla andra typer av mjukvaror tyckte vi att det var ett mycket klokt beslut, öppen källkodsbaserad mjukvara förtjänar att utvärderas på samma villkor som alla annan mjukvara. Efter att ha fått tilldelningsbeslut på de tidigare områdena kan vi nu lägga till den sista pusselbiten inom utbildning som är den sista "möjliggöraren" för våra kunder att få ut fördelarna av öppen källkod" säger han vidare. Vi har sedan tidigare en väl fungerande organisation för att hantera utbildning på ett kvalificerat och kvalitetssäkrat sätt, både via egna utbildningar och via våra partners inom öppen källkod. Nu kan vi via nya underleverantörer i detta avtal bredda det erbjudandet att omfatta det mesta som en kund kan tänkas behöva inom IT-utbildning.” avslutar Anders.

För mer information kontakta:

Anders Liling, Verkställande direktör Redpill Linpro, tel: +46 70 603 36 30, anders.liling@redpill-linpro.com

Avtalsspärr

Statens inköpscentral kommer att signera ramavtal med vinnande anbudsgivare efter att tiden för avtalsspärren löpt ut och om upphandlingen inte blivit föremål för överprövning. Avtalsspärren löper ut den 7 september 2015.