Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

Framework agreement with Linköpings Universitet

More information in Swedish.

Linköpings Universitet tecknar ramavtal på områdena Linuxinfrastruktur och datacenter

Linköpings Universitet (LiU) utvecklar löpande sin IT-infrastruktur i syfte att skapa och upprätthålla en modern, tillförlitlig och effektiv IT-miljö. Genom ramavtalet med Redpill Linpro får LiU tillgång till Sveriges högsta kompetens kring Linux- och datacenter-teknologier.

"Det är med stor respekt för landets största universitet på kvalificerade professionsutbildningar som vi ingår ett avtal för att hjälpa till med utvecklingen av IT-infrastrukturen med öppna teknologier. Avtalet med LiU är ytterligare ett bevis på vår starka position inom öppen programvara”, säger Anders Liling, verkställande direktör, Redpill Linpro.Ramavtalet är det femte i ordningen inom offentlig sektor som Redpill Linpro har tecknat under det senaste året.

För mer information kontakta:

Anders Liling, Verkställande direktör Redpill Linpro, tel: +46 70 603 36 30, anders.liling@redpill-linpro.com

Om Linköpings Universitet

Linköpings universitet (LiU) har 4 000 anställda, 1 300 forskarstuderande och 27 000 studenter inom grundutbildningen samt en ekonomisk omslutning på ca 3,5 mdr. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra huvudområden: Filosofisk fakultet, Medicinsk fakultet, Teknisk fakultet och Utbildningsvetenskap. Merparten av verksamheten är koncentrerad till Linköping, men det finns även betydande verksamhet i Norrköping. Viss utbildning finns dessutom i Stockholm.