Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

Innovation and procurement

Article from "Agila kontrakt" on why innovation procurements often miss the target (in Swedish)

Varför innovationsupphandlingar missar målet

Vi träffade en av skaparna bakom det Svenska Agila kontraktet, Henrik Gavelli. Diskussionen ledde snabbt in på området innovation och upphandling.

Vi konstaterade att idén bakom innovationsupphandling är god, men vi missar målet. Innovationsupphandling styr in parterna i ett förfarande (upphandlingssätt) – snarare än i ett ändrat beteende: att skapa innovationshöjd genom att beställa på effektmål och behov snarare än krav.

Read more...