Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

Intranet with structured document management

Beskrivningar av respektive agendapunkt, frukostseminarium "Intranät med strukturerad dokumentlagring"

Gränssnitt för en bättre användarupplevelse – NetRelations

Hur vi skapar framgångsrika webbplatser på internet och intranät genom fokus på användarnas upplevelse.  Vi ger vår syn på en bra upplevelse och framgångsrika webbplatser vad gäller högt ställda krav på gränssnitt byggda enligt fastställda principer för användarvänlighet, tillgänglighet samt responsiv design. Vikten av att ta hand om sina mobila besökare med anpassat gränssnitt enligt principen för Responsiv Design är något vi också tar upp då användning av läsplattor och smartphones är en självklarhet idag.

Om NetRelations

NetRelations är en helhetsleverantör av webbplatser, intranät och digitala tjänster. Vi erbjuder tjänster som omfattar allt från webbstrategi och behovsanalys till formgivning, gränssnittsutveckling, systemutveckling och integration – hela tiden med kundens affärsnytta och användarens upplevelse i centrum. Bland våra medarbetare finns webbstrateger, utvecklare, projektledare, designers, tillgänglighetsexperter, Google Analytics-certifierade webbanalytiker, sökexperter och många andra kompetenser.

NetRelations har idag ca 80 medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Los Angeles. Vi genomgår en snabb tillväxt, både vad gäller antalet anställda, omsättning och vinst. NetRelations har fyra år i rad utnämnts till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri.

Mer om NetRelations hittar ni på www.netrelations.se och vilka vi är som individer och vad vi jobbar med finns på www.netrelations.se/om-netrelations/medarbetare 

Effektiva söklösningar med Findwise öppna källkods sökramverk

Findwise sökramverk är en plattform baserad på öppen-källkodsprojektet Apache Solr. Idag används det av ett hundratal organisationer runtom i världen, exempelvis SCA, Husqvarna, Västra Götalandsregionen, Region Halland och Sveriges Domstolar. Plattformen möjliggör en snabb och enkel integration mot ett obegränsat antal informationskällor för både sökfunktionalitet och för att driva informationsflöden mellan applikationer. Findwise presentation beskriver hur ramverket är uppbyggt och med verkliga exempel visas verksamhetsnyttan med sök som tjänst i en organisation

Om Findwise

Findwise är ett prisbelönt och snabbväxande IT-konsultföretag med 100 anställda på kontor i Sverige, Danmark, Norge, Polen och Australien. Företaget grundades 2005 av ett antal experter inom enterprise search. Findwise hjälper sina kunder att skapa sökdrivna findability lösningar för intranät, webb, e-handel och applikationer. Findwise är plattformsoberoende experter med kunskap och erfarenhet av ledande teknologier inom sök från följande partnerföretag: Autonomy IDOL, Microsoft (SharePoint och FAST), Google GSA, IBM ICA/OmniFind, LucidWorks Enterprise, Splunk, Apptus och Apache Lucene/Solr (Öppen källkod).

Alingsås kommun presentation och demonstration

Om Alingsås kommun

Alingsås är en tätort i Västergötland i Västra Götalands län. Kommunen har drygt 38 000 invånare och cirka 4000 anställda. Alingsås är en kommun i tillväxt och som satsar på att utveckla e-förvaltning både internt och med e-tjänster till kommuninvånare. Alingsås kommun använder så långt som möjligt en öppen arkitektur i sina IT-lösningar där öppen källkod har en given plats. Den av kommunstyrelsen antagna IT-strategin har en positiv inställning till öppen källkod. Öppna plattformoberoende dokumentformat och öppna standariserade format för informationsutbyte är viktigt.

Intranät med kraftfull grundfunktionalitet baserat på Drupal och Alfresco - Redpill Linpro 

Vi beskriver de olika plattformarna i lösningen och vilken funktionalitet lösningen erbjuder från start. Vi berör också hur vi ser på samarbetsmöjligheter för att vidareutveckla lösningen tillsammans med er. 

Om Redpill Linpro

Redpill Linpro är Nordens ledande leverantör av professionella tjänster och produkter baserade på öppen källkod. Våra lösningar, tjänster och kompetens hjälper dig att ta vara på fördelarna med öppen källkod.