Skip to main content

Kammarkollegiet ramavtal Grundläggande IT

Typiska användningsområden som omfattas är:

 • systemövervakning
 • loggning
 • installationsverktyg
 • batch-hantering
 • helpdesk-system
 • metakatalog
 • resurshantering
 • energimätning
 • antivirus
 • anti-spam
 • webbfiltrering
 • intrångsdetektion
 • säkerhetskopiering,
 • brandvägg
 • kryptering
 • VPN
 • behörighet och åtkomst
 • terminalemulator
 • terminalserver
 • fjärråtkomst
 • installationsverktyg
 • distributionsverktyg
 • kataloglösning
 • utdelning och åtkomststyrning av filkataloger och skrivare
 • licenshantering (Software Asset Management)
 • inventariesystem
 • databaser samt operativsystem

 

I detta avtal finns stora möjligheter avseende hur programvaran levereras och installeras, som till exempel installation i kunds it-miljö, programvara som levereras med hårdvara för installation i kunds it-miljö (så kallad appliance), appar och molntjänster. Vidare omfattas också en paketerad tjänst som i detta avtal kallas Kundunik tjänsteleverans. Kundunik tjänsteleverans är en it-miljö som endast en viss kund kan arbeta i, denna it-miljö inkluderar en kombination av drift, övervakning, säkerhetskopiering, bandbredd, serverkapacitet, säkerhet, programvara, lagring av data, systemutveckling, support och förvaltning.

 

Produkt- och tjänsteportfölj

 

Priser:

 • Kompetensnivå 3: 800 kr/tim
 • Kompetensnivå 4: 845 kr/tim
 • Kompetensnivå 5: 1395 kr/tim

 

Definitioner:

 

Kompetensnivå 3

 • Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll
 • Erfarenhet – arbetat 4–8 år inom aktuell roll, är förebild för andra Konsulter på lägre nivå
 • Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
 • Självständighet – kan arbeta självständigt

 

Kompetensnivå 4

 • Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll
 • Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuell roll och genomfört Konsulttjänst med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9–12 år inom aktuell roll.
 • Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
 • Självständighet – mycket stor

 

Kompetensnivå 5

 • Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuell roll, uppfattas som expert på marknaden
 • Erfarenhet – (som nivå 4)
 • Ledning – har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning
 • Självständighet – mycket stor

 

Länkar till mer information

 

Ramavtalsansvarig:

Tony Nicolaides

E-mail: kammarkollegiet@redpill-linpro.com

Telefon: 070 144 91 81

Varmt välkomna med era avrop!

Tony Nicolaides

Talk to us

Contact form