Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

Kammarkollegiet ramavtal Kontorsstöd

Typiska användningsområden som omfattas är:

 • ordbehandling
 • kalkylark
 • register
 • presentationsverktyg
 • e-post
 • grupprogramvara
 • intranät
 • desktop publishing
 • CRM
 • webbredigering
 • ritningsverktyg
 • kartverktyg
 • GIS
 • bildbehandling
 • lärplattform
 • data warehouse
 • data mining
 • datavisualisering
 • rapportgenerator
 • beslutsstöd
 • webbstatistik
 • enkätverktyg
 • analysverktyg
 • statistikverktyg
 • projektverktyg
 • planeringsverktyg

I detta avtal finns stora möjligheter avseende hur programvaran levereras och installeras, som till exempel installation i kunds it-miljö, programvara som levereras med hårdvara för installation i kunds it-miljö (så kallad appliance), appar och molntjänster. Vidare omfattas också en paketerad tjänst som i detta avtal kallas Kundunik tjänsteleverans. Kundunik tjänsteleverans är en it-miljö som endast en viss kund kan arbeta i, denna it-miljö inkluderar en kombination av drift, övervakning, säkerhetskopiering, bandbredd, serverkapacitet, säkerhet, programvara, lagring av data, systemutveckling, support och förvaltning.

Produkt- och tjänsteportfölj

Priser:

 • Kompetensnivå 3: 885 kr/tim
 • Kompetensnivå 4: 989 kr/tim
 • Kompetensnivå 5: 1395 kr/tim

Definitioner:

Kompetensnivå 3

 • Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll
 • Erfarenhet – arbetat 4–8 år inom aktuell roll, är förebild för andra Konsulter på lägre nivå
 • Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
 • Självständighet – kan arbeta självständigt

Kompetensnivå 4

 • Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll
 • Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuell roll och genomfört Konsulttjänst med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9–12 år inom aktuell roll.
 • Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
 • Självständighet – mycket stor

Kompetensnivå 5

 • Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuell roll, uppfattas som expert på marknaden
 • Erfarenhet – (som nivå 4)
 • Ledning – har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning
 • Självständighet – mycket stor

Länkar till mer information

Ramavtalsansvarig:

Tony Nicolaides

E-mail: kammarkollegiet@redpill-linpro.com

Telefon: 070 144 91 81

Varmt välkomna med era avrop!