Want to know what happens backstage at Redpill Linpro?
Soon we can welcome you in!
Coming soon
Backstage
Sign up for our newsletter

Launching recruitment campaign in Norway

More information in Norwegian.

Redpill Linpros Open Source-baserte løsninger er en suksess – storsatser på Java i Norge

Oppsvinget i markedet for løsninger basert på Open Source Java-virksomhetsløsninger har ført til et stort behov for flere dyktige og Java-kompetente medarbeidere i Norge, som tror på åpenhet og bruk av åpen programvare, akkurat slik vi gjør. Redpill Linpro, Nordens ledende leverandør av produkter og tjenester innen Open Source, har de siste månedene endret på tilbudet av Java-baserte tjenester for å kunne fokusere på kundens helhetsløsning. Redpill Linpro er fremdeles det ledende selskapet i Norden når det kommer til tjenester for implementering av driftskritiske, Java-baserte Open Source-løsninger, med den beste tekniske kompetansen for denne typen programvare som finnes på markedet. Med et større fokus på selve løsningen tar vi nå ansvar for helheten, der vi tidligere hadde ansvaret for viktige enkeltdeler.

Etterspørselen etter de Open Source-baserte løsningene våre er stor, og vi har derfor startet en omfattende rekrutterings- og ressursvedlikeholdskampanje for Java-området vårt i Norge. Vi har etablert et trainee-program for deg som er relativt ny på arbetsmarkedet eller som er på vei ut i det. Vi søker i tillegg erfarne Java-arkitekter og -utviklere som er klare for neste trinn i karrieren. Fordi vi er partnere til de viktigste aktørene innen Open Source og ofte leverer opplæringen deres, har vi mulighet til å lære opp og sertifisere våre egne konsulenter. Hvis det ikke skulle være nok med den interne opplæringen, eller det er behov for ekstra kompetanse, tar vi i bruk ekstern opplæring, innen for eksempel arkitektur, som leder til sertifisering. De ansvarlige for de forskjellige løsningsområdene har videre ansvar for at vi utvikler kompetansen i henhold til en individuell plan. På den måten kan vi sikre at vi har kompetansen som Redpill Linpro trenger for å kunne levere de beste Java-løsningene samt sørge for at de ansatte føler at de får utvikle seg i riktig retning. Det er ingen tilfeldighet at 2/3 av de som går videre til annet arbeid etter å ha jobbet hos Redpill Linpro, er klare for å starte for seg selv eller havner i høye arkitekt- eller lederstillinger i andre virksomheter. Det er ikke bare vi som har forstått at Open Source er det riktige valget for alle som ønsker å ta det neste trinnet i karrieren.

Stor etterspørsel etter Open Source-kompetanse og -løsninger

"Utviklingen i IT-markedet generelt og for Redpill Linpro spesielt har gått svært raskt den siste tiden. Ved å bygge løsninger basert på våre egne datasentre og på Open Source-plattformer har vi lykkes med å omstille oss fra ekspertkonsultasjon til løsningsorientering på en måte som jeg ikke trodde var mulig. Det har vist seg at infrastrukturen for nettsky og verdensledende åpne plattformer ikke bare gir større mulighet for Business Execution Speed for kundene våre. Også vi kan øke vår egen leveranse og Business Execution Speed", sier Margrethe Gleditsch, administrerende direktør, Redpill Linpro.

"Jeg ser frem til å ønske nye og engasjerte medarbeidere velkommen til å bli med på denne spennende utviklingen, der vi sammen kan skape forutsetningen for kunne å levere flere av løsningene våre for infrastruktur, integrering, samarbeid og Java Enterprise til kundene våre", avslutter Margrethe Gleditsch.

"Etterspørselen etter kompetansen og løsningene våre i første del av 2015 har vært fantastisk. Ved slutten av fjoråret foretok vi en omstilling der vi utfordret tanken på oss selv og virksomheten vår som ekspertkonsulenter innen forskjellige Open Source-plattformer og i stedet fokuserte på kunnskapen vår og kundeorienterte løsninger. Suksessen vi har sett for denne måten å arbeide på, har vært umiddelbar, og både vi i virksomheten og kundene våre setter pris på fokuset på det som løsningene våre gir av resultater for kunden. Med bakgrunn i denne suksessen skal vi nå starte et rekrutteringsprogram for å øke kapasiteten til å levere løsninger på kundenes problemer, med verdensledende, Java-baserte Open Source-plattformer og nye driftsløsninger i bunn. Vi søker både dem som har jobbet en stund og leter etter neste utfordring i arbeidslivet, og dem som ennå ikke har begynt å arbeide eller har kortere erfaring med vårt nyetablerte trainee-program. Vi ønsker først og fremst større kompetanse på Oslo-kontoret vårt, der vi skal utvide teamet med flere dyktige medarbeidere", sier Fredrik Svensson, Business Area Manager for Java Solutions hos Redpill Linpro.

Må være best

Redpill Linpro har lang erfaring med å arbeide i Open Source-basert programvare. Den norske avdelingen ble startet allerede i 1995. Vi har alltid satt vår ære i å være de beste på vårt område – ganske enkelt fordi vi har vært tvunget til det. Når det gjelder Open Source, finnes det ingen binding. For å få kundene til å fortsette med å bruke tjenestene våre, gjelder det med andre ord å være best. Derfor har vi alltid hatt, og har fremdeles, stor kunnskap i selskapet om et stort antall ledende Java-baserte Open Source-produkter. Dette har gjennom årene gitt oss mange spennende og utfordrende oppdrag som har bidratt til suksessen vår. Etterspørselen etter Open Source-programvare er i dag større enn noensinne, men det som blir etterspurt, er nå endret. I dagens nettsky- og løsningsorienterte dataverden ønsker kundene større helhetsløsninger som oppfyller kravene de har til hurtighet, effektivitet, ytelse og enkelhet. Hos Redpill Linpro har vi svart på disse ønskene ved å bruke kapasiteten vår til å skape verdensledende løsninger blant annet innen områdene ECM, Integration og Java Enterprise for våre skandinaviske kunder. Og alt kan leveres som nettskyløsninger, på stedet hos kunden eller som en veldefinert tjeneste.

For mer informasjon kan du kontakte:

Margrethe Gleditsch, administrerende direktør Redpill Linpro Norge, +47 920 256 76, margrethe.gleditsch@redpill-linpro.com

Fredrik Svensson, Business Area Manager Java Solutions, Redpill Linpro, +46 70 603 36 35, fredrik.svensson@redpill-linpro.com

Om rekrutteringsprogrammet

Redpill Linpro lanserer i forbindelse med denne pressemeldingen en omfattende kampanje for å finne ekstra kompetanse, først og fremst til forretningsområdet Java Solutions. Java Solution i Redpill Linpro leverer løsninger innen områdene Integration, ECM og Java Enterprise. Løsningene våre er basert på produkter som Mule/Anypoint Platform, WSO2, Jboss/WildFly, Apache Servicemix, Apache Camel, Alfresco, Drupal med flere. Vi ønsker nå å få større kompetanse innen alle disse løsningsområdene, på alle avdelinger der vi har virksomhet (Stockholm, Göteborg, Karlstad, Oslo og København). Vi søker både deg som har varierende grad av erfaring samt deg som søker din første jobb eller akkurat har startet karrieren. Ved hjelp av individuelle kompetanesutviklingsplaner samt trainee-programmet vårt finner vi en plass til deg uansett hvor du befinner deg i karrieren.

I denne rekrutteringskampanjen samarbeider vi med en rekke ulike aktører, som også skal sørge for at informasjon om programmet spres til alle som kan tenkes å være interesserte i en tjeneste hos Redpill Linpro.

Her finner du mer informasjon: Career