Skip to main content

API og integrasjon

API og integrasjon
For at den digitale transformasjonen av virksomheten din skal bli vellykket, må du sørge for at interne og eksterne ressurser er koblet opp. En god start vil være å ta i bruk våre API-tjenester og løsninger.

API-løsninger og tjenester

API-løsninger

Ved bruk av våre API-løsninger vil veien til innovasjon og forretningsutvikling være smidigere. Samtidig lever de opp til standardene et moderne samfunn krever og forvetningene  dine ansatte, kunder og partnere har til din virksomhet. 

Teknologien alene kan ikke leve opp til de nevnte forventningene. Samhandling mellom virksomhetens strategier, visjon og metodikk er avgjørende for å oppnå de nevnte fordelene som følger den valgte tilkoblingsløsningen.

I Redpill Linpro har vi mer enn 15 års erfaring fra API- og integrasjonsområdet. Gjennom våre konseptualiserte leveranser rundt API-beredskap, agile team og Integration as a Service kan vi tilby alle API-tjenestene og teknologiene som kreves for å gjøre tilkoblingsinitiativet ditt vellykket. I tillegg kan vi tilby spesialdesignet prosjekt/ressursallokering kombinert med partnerskap med de ledende leverandørene av tilkoblingsplattformer som MuleSoft, WS02 og Red Hat.

 

Våre API-tjenester 

Våre API-tjenester inkluderer API-integrasjon, implementering, administrasjon og API-strategi. Vi tar oss av utfordringer knyttet til utdaterte systemer som ikke møter kravene til de nye tjenestene. Fordelene ved å integrere API er at det gir deg en bedre styringskontroll av eksterne og interne APIs. Gjennom mange års erfaring er det enkelt for oss å anbefale API-tjeneste som passer dine behov og budsjett, slik at din virksomhet når de målene dere har satt for deres digitale transformasjon. 

API Integration

A lightweight approach to implement API and integration solutions. "Think big – Act small – Scale fast”.
> Read more

API Implementation

To enable access to information for internal and external innovation, you will need a platform that supports your use case, technical architecture and the chosen strategy.
> Read more

API Management

Implementing an API initiative is an investment in the future, but for once, it is an investment that does not require a revolution in your organisation or restructuring of your infrastructure.
> Read more

API Strategy

The most important thing before launching your API/Connectivity initiative is to make sure that you have defined a strategy.
> Read more
Fredrik Svensson

Talk to us

Contact form