Skip to main content

Luftfartsverket chooses WSO2 API Manager

2017-04-04

Read more in Swedish.

Luftfartsverket väljer Redpill Linpro och WSO2 API Manager för att utveckla API-katalog

Luftfartsverket och SWEDAVIA genomför tillsammans forskningsprojektet SPADS (SWIM Prototype Airport Digital Services), för att utröna framtida möjligheter till ett kontrollerat och säkert utbyte av information och digitala tjänster. En del av funktionaliteten som ska integreras i en framtida SWIM (System Wide Information Management) plattform är en API-katalog.

Vi har genom anbudsförfarande fått uppdraget att utveckla och implementera en API-lösning baserad på WSO2 API Manager, samt att etablera en API-katalog inom ramen för SWIM-plattformen. Projektet startar omgående med målsättningen att demonstrera lösningens grundfunktionalitet under steg 1 i juni 2017 och att full funktionalitet ska levereras till slutet av september 2017.

”Vi på Redpill Linpro är glada över möjligheten att få delta i Luftfartsverket och Swedavias SPADS-projekt för utveckling av nya digitala tjänster och informationsutbyte. Vi har genom vår API Ready-modell samt vår kunskap och erfarenhet av Open Source-baserade API Management plattformar, så som WSO2, redan samarbetat med flera offentliga och privata organisationer i Sverige kring införandet av deras API-initiativ. Förtroendet vi har fått, genom att vi deltar i leveransen av detta projekt, är ytterligare en bekräftelse på hur viktiga APIer och en tydlig API-strategi kommer att vara i den digitala transformationen för både det offentliga och privata Sverige”, säger Henrik Gavelli, CEO på Redpill Linpro.

 

For more information

Henrik Gavelli, +46 70 931 33 00, henrik.gavelli@redpill-linpro.com

 

API Ready Guide

API and connectivity will be key factors to drive the digital enterprise. APIs will enable a connected business and generate new business opportunities. APIs will give you access to IoT. Successful development and maintenance of your APIs will create new business opportunities, if you fail you may be left behind. So the question is - are you API ready?

Download now

Luftfartsverket chooses WSO2 API Manager
Written by Susannah Eriksson