Skip to main content

Di Industri 4.0

Together with MuleSoft we will host one of the tracks at Di Industri 4.0 in Stockholm on the 7th of October. We will talk about why connectivity and the availability of digital assets crucial for digitally driven business development. (More information below, in Swedish).

Mycket av Sveriges välstånd bygger på en framgångsrik industri och i pandemins tid är den industriella utvecklingen kanske viktigare än någonsin.

Så, hur säkerställs att svenska bolag kan ta den digitala ledartröjan? Vad gör bolagen som leder racet och hur ser landets tyngsta industriprofiler på framtiden?

För att söka svar på frågorna samlar Dagens industri beslutsfattarna och strategerna från svenska industribolag för en heldag om investeringar, innovationer och tech.

Fredrik Svensson från Redpill Linpro och Johan Båth från MuleSoft håller en presentation under dagen som handlar om varför konnektivitet och tillgängliggörandet av digitala tillgångar är avgörande för en digitalt driven affärsutveckling.

Event date: