Skip to main content

Digitalisering med Open Source er drivkraften bag Redpill Linpros kraftige vækst

2021-06-02
Pressemeddelelse Redpill Linpro
  • I regnskabsåret 2020 var omsætningen på 310 millioner kroner, hvilket er en stigning på 25% sammenlignet med 2019
  • Den nordiske konsulentforretning tager nu initiativ til at styrke virksomheden yderligere og ønsker at ansætte 200 konsulenter i løbet af de næste to år
  • Stigende efterspørgsel på Open Source-baserede tjenester til digital infrastruktur og transformation er hovedårsagen til denne udvikling

Redpill Linpro, som er den førende udbyder af digitaliseringstjenester med Open Source i Norden, fremviser i dag sit resultatet for 2020. Heraf fremgår det, at virksomheden er vokset organisk med 25 procent i løbet af 2020 og omsatte for 310 millioner kr. med en overskudsgrad på over 13 procent. Med 8 kontorer placeret i Sverige, Norge og Danmark forudser virksomheden en fortsat stor vækst både inden for den offentlige sektor, hvor virksomheden traditionelt står stærkt, men også inden for den private sektor.

Redpill Linpro planlægger at ansætte mellem 150 og 200 specialister inden for de næste to år for at kunne vækste yderligere. Mindst 15 af dem skal findes i Danmark for at kunne møde det danske markedets behov.

– ” Allerede før Corona oplevede vi en stigende efterspørgsel fra kunderne på Open Source-løsninger. Det skyldes et voksende behov for at kunne agere på den samlede mængde data fra alle applikationer i organisationen kombineret med øgede krav til hastighed, fleksibilitet og compliance. Disse faktorer gør, at flere vælger at gennemføre deres digitale udviklingsprojekter på Open Source-baserede platforme. Den tendens i markedet betyder, at vi nu skal opruste yderligere for at kunne levere,” fortæller Ane Brorsen, adm. Direktør for Redpill Linpro i Danmark.

Redpill Linpro leverer digitale infrastrukturtjenester og transformering indenfor tre primære områder: API og integration, DevOps og cloudtjenester. Virksomheden har siden starten fastholdt sit fokus på Open Source, hvilket de seneste år har givet en kraftig vækst

Dansk erhvervsliv efterspørger flere Open Source-løsninger

Baggrunden for Redpill Linpros succes er den kulturelle tilgang til Open Source, som i høj grad bygger på åbenhed, samarbejde, decentralisering og demokratisering. Virksomheden ser en trend i den øgede efterspørgsel på Open Source-tjenester indenfor digitaliseringsprojekter med fokus på samfundsmæssige fordele hos både offentlige og private aktører.

Vi oplever, at vores sidste 20 års arbejde med at udvikle metoder, processer og arbejdsformer, der har fokus på åbenhed og transparens, begynder at bære frugt. Det er meget glædeligt, at dansk erhvervsliv i så stort et omfang begynder at tage Open Source i brug i deres digitale innovationsprojekter, og vi ser frem til at hjælpe virksomhederne med at drage fuld nytte af deres investering. Det er svært at sige præcist, hvor meget Open Source vil vækste i Danmark, men både leverandørerne og implementeringspartnere melder om stigende efterspørgsel og en vækst på mellem 30-40% de kommende år”, fortæller Ane Brorsen

Redpill Linpro har siden 2008 haft kontor i København. Det er virksomhedens strategi at være tæt på sine kunder både geografisk og kulturelt. Derfor har virksomheden kontorer i Oslo, Göteborg, Karlstad samt hovedkontor i Stockholm. Blandt virksomhedens kunder findes blandt andet Scania, Magasin, Københavns Lufthavn, JYSK og en lang række kunder inden for den offentlige sektor som fx det svenske skattevæsen, arbejdsformidlingen og trafikstyrelsen.

Ane Brorsen Redpill Linpro Copenhagen
Ane Brorsen, adm. Direktør for Redpill Linpro i Danmark
Ane Brorsen

Talk to us

Region Manager Copenhagen

Contact form
Written by Susannah Eriksson