Skip to main content

API og integration

API & Integration
API står for Application Program Interface (applikationsgrænseflade på dansk) og gør det muligt for forskellige typer af hardware og software at kommunikere med hinanden og fungere som et integreret system. For at kunne udnytte den digitale transformation bedst muligt skal din virksomhed muliggøre opkobling og forbindelse mellem både interne og eksterne ressourcer. Vores API-tjenester og -løsninger er en god metode til rejsens første trin.

API-tjenester og -løsninger

API-løsninger

Vores API-løsninger giver din virksomhed en ramme for din digitale opkobling. De muliggør høj grad af innovation og forretningsudvikling, som lever op til vores moderne samfunds standarder – og til dine medarbejderes, kunders og partneres forventninger.

Det handler ikke kun om teknologi. Du skal have en vision, strategi, organisation og en metodisk tilgang for at kunne udnytte fordelene ved din API-integration til fulde.
Vi har mere end 15 års erfaring inden for API- og integrationsområdet. Vi tilbyder konceptualiserede leverancer inden for API-beredskab, fleksible teams, Integration as a Service og skræddersyet projekt- eller ressourceallokering. Vi kombinerer det med vores partnerskaber med førende leverandører af tilslutningsplatforme som f.eks. MuleSoft, Gravitee, WSO2 og Red Hat og kan dermed stille alle API-tjenester og den nødvendige teknologi til rådighed for at gøre din integration til en succes.
 

Vores API-tjenester

Vores API-tjenester omfatter integration, implementering, administration og strategi. Med vores tjenester til API-integration påtager vi os at løse udfordringerne i forældede systemer, som ikke opfylder de krav, som nye tjenester stiller. Ved at integrere API får du en stærk administration af eksterne og interne API'er. Baseret på vores erfaring kan vi anbefale de API-tjenester, som passer bedst til dine forudsætninger, og som gør det muligt at realisere dine digitale mål og lykkes med din transformationsproces.

What is API as a service?

API services provide a way for applications to communicate with server-side systems to access and modify data. In simple terms, an API Service enables software to communicate with the functionality stored in the software's backend. This backend can either be on a server or made available by a third party.

APIs serve a crucial role in facilitating the integration of applications by enabling them to collaborate in performing specific functions that involve sharing data and executing pre-defined processes. Acting as intermediaries, APIs empower developers to create innovative programmatic interactions among diverse applications utilized by individuals and organizations on a regular basis.

Through APIs, developers can leverage the existing functionalities of different applications to build new features and enhance user experiences. This, in turn, enables businesses to streamline their operations and improve their overall productivity, while users benefit from seamless access to a variety of applications that work together cohesively.
 

Our API services

Our API services include API integration, implementation, management and API strategy. With our services for API integration, we deal with the challenge of outdated systems that can’t meet the requirements of new services. By integrating API, you get a strong management control of external and internal API:s. Based on our experience we are able to recommend the API services that best fits your requirements and budget to achieve your digital goal and transformation. We have partnerships such as WSO2, Red Hat, Gravitee and MuleSoft - platforms that support your connectivity initiative and our API services. 

API-integration

En let tilgang til implementering af API- og integrationsløsninger. "Tænk stort - Handl småt - Skaler hurtigt".
> Læs mere

API implementering

For at give adgang til information til intern og ekstern innovation skal du bruge en platform, der understøtter din use case, tekniske arkitektur og den valgte strategi.
> Læs mere

API-styring

At implementere et API-initiativ er en investering i fremtiden, men for en gangs skyld er det en investering, der ikke kræver en revolution i din organisation eller omstrukturering af din infrastruktur.
> Læs mere

API-strategi

Det vigtigste, før du lancerer dit API/Connectivity-initiativ, er at sikre dig, at du har defineret en strategi.
> Læs mere
Fredrik Svensson

Talk to us

Fredrik Svensson

Chief Business Development Officer

+46 70 603 36 35

 

Contact form