Skip to main content

Kammarkollegiet ramavtal Systemutveckling

Kammarkollegiet
Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling.

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar it och it-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Ramavtalet omfattar inga licenstjänster. 

Några exempel på produkt/tjänster:

  • App-utveckling
  • API-tjänster
  • Utvecklingsplattform som tjänst (PaaS)
  • Privat och publik molntjänst
  • Konsulttjänster
  • Utveckling i Team (agilt)

 

Produkt- och tjänsteportfölj 

 

Definitioner

Länkar till mer information

 
Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning till samtliga Ramavtalsleverantörer. På ramavtalets områdessida finner ni avropsstöd i form av vägledning och mallar.
 

Ramavtalsansvarig

Tony Nicolaides
E-mail: kammarkollegiet@redpill-linpro.com
Telefon: 070 144 91 81

Varmt välkomna med era avrop!

 

Tony Nicolaides

Talk to us

Contact form