Skip to main content

Full speed ahead - article in Computerworld

2015-04-29

Interesting article in Computerworld (Norwegian Edition) about Redpill, Linpro and Open Source.

Åpen kildekode-selskapet Redpill Linpro, som blant annet opprinnelig sto bak den solide webteknologien Varnish, har levert kommersielle tjenester siden Linpro ble etablert i 1995. Linpro ble kjøpt opp av svenske Redpill i 2008, og det nye selskapet fikk igjen nye eiere da svenske Neqst overtok på høsten 2013. Med nye eiere bak seg la selskapet ny strategi, som nå viser seg å ha gitt gode resultater."

Les resten av artikkelen her


Written by Anonymous (not verified)