Skip to main content

Vad händer hos Redpill-Linpro?

 

Redpill Linpro i samarbete med Bolagsverket kring API management

Foto: Redpill Linpro - personer som arbetar med APIer och integrationer
Den digitala samhällsbyggaren och open source specialisten Redpill Linpro och Bolagsverket har inlett ett samarbete kring API och integration. Inom ramen för avtalet ska Redpill Linpro tillhandahålla support till Bolagsverket för den open-sourcebaserade API och integrationsmotorn WSO2 som myndigheten har valt som ny plattform.

Redpill Linpro launches Databricks partnership to make organisations data driven

Digital societies builder and Open Source advocates, Redpill Linpro, joins the community of Databricks partners to assist Scandinavian customers with their data driven journeys on the Lakehouse Platform. A combination of the Redpill Linpro data driven ready model and the capabilities of the Lakehouse platform by Databricks ensures that organisations have access to the best knowledge and platform technology to start making truly data driven decisions.

Redpill Linpro rapporterar sitt starkaste resultat hittills

  • 100 miljoner kronor i vinst och fortsatt mycket starka vinstmarginaler när Redpill Linpro ökade försäljningen till 685 miljoner kronor 2022.

  • Stark tillväxt i Sverige, Norge och Danmark med flera nya kunder inom både offentlig och privat sektor

  • Över 100 nya medarbetare anslöt sig till Redpill Linpro under 2022 och minst lika många förväntas under 2023.