Skip to main content

What’s happening at Redpill-Linpro?

 

eSamutredning vägledande när Boverket väljer Redpill Linpro

Boverket väljer Redpill Linpro
Den digitala samhällsbyggaren Redpill Linpro meddelar idag att Boverket har valt open-sourcespecialistens molntjänst för digitalt samarbete. Det står klart efter att Redpill Linpro vunnit Boverkets upphandling av samarbetstjänster som genomfördes med syftet att införa en modern och funktionell plattform som samtidigt lever upp till regulatoriska krav. Upphandlingen är även ett direkt resultat av eSams kartläggning av alternativ till Skype och Teams.

Frokostseminar: Sikkerhet og personvern; hva krever GDPR?

Frokostseminar om sikkerhet og personvern; hva krever GDPR?

Redpill Linpros etiske hacker og sikkerhetsrådgiver vil fortelle om hvordan en hacker jobber. I tillegg kommer Kristine Thonerud, konsernregnskapssjef i Amedia for å fortelle om sine personlige erfaringer fra hackerangrepet i desember. Du vil også møte juridisk personvernkompetanse fra Bull og programvareselskapet Signatu som lager verktøy for praktisk etterlevelse av personvern.

Trykk her for å melde deg på frokostseminaret!

Redpill Linpro and Sitevision's partnership enable GDPR secure digital communication for public Sweden

The Open Source specialist and digital societies builder Redpill Linpro and the web publishing company (CMS) Sitevision have entered into a partnership. The collaboration's purpose is to strengthen further both companies' offers for collaboration services and digital workplaces. The goal is to meet the public sector's need for alternatives to American cloud services and Microsoft Teams.

Redpill Linpro och Sitevisions partnerskap GDPR-säkrar digital kommunikation för offentliga Sverige

Den digitala samhällsbyggaren och open source-specialisten Redpill Linpro samt webbpubliceringsföretaget (CMS:et) Sitevision har ingått ett partnerskap. Syftet med samarbetet är att ytterligare stärka de båda företagens erbjudande för samarbetstjänster och digitala arbetsplatser. Målet är att möta offentlig sektors behov av alternativ till amerikanska molntjänster och Microsoft Teams.