Skip to main content

Redpill Linpro starter nytt analyseselskap

2021-10-21
Pressemelding fra Redpill Linpro

Markant etterspørsel fra kunder som ønsker å bli bedre på bruk av avanserte analyseverktøy for å hente innsikt fra data er bakgrunnen for satsningen. Mia Ryan leder det nye norske selskapet.

– Løsninger for innsikt og analyse er noe «alle» virksomheter vil behøve i årene som kommer. Det gir oss klokkertro på den nye enheten, sier en offensiv ny leder for Redpill Linpro Analytics i Norge, Mia Ryan.

Konsernsjef Henrik Gavelli fremhever at dette er en svært viktig satsning for konsernet, og det nye analyseselskapet skal fokusere på Norge, men støtte kunder over hele Norden.

– Nordiske virksomheter har behov for mer avanserte verktøy og løsninger for innsikt og analyser, og vi merker et stort oppsving i antall prosjekter der kundene ønsker bedre tilgang på data. Dette er et segment som vil bidra til kraftig vekst i vår virksomhet, og støtter våre ambisjoner om å doble dagens omsetning på 500 MNOK i løpet av de neste årene. Analysesatsningen i Oslo er et viktig virkemiddel i den strategien, sier konsernsjef i Henrik Gavelli i Redpill Linpro.

Redpill Linpro Analytics i Norge skal ha på plass minst 15 ansatte innen to år. 

– Vi håper mange dyktige dataspesialister har lyst til å jobbe sammen med oss, sier Ryan.

Innsikt som gir bedre valg

Selskapets rådgivere skal hjelpe kundene skape konkurransefortrinn ved å gjøre data om til verdifull informasjon. 

– Virksomhetens evne til å lykkes inn i fremtiden handler om hvordan de bearbeider data og gjør den tilgjengelig på tvers av virksomheten. Vi skal hjelpe våre kunder med tjenester og plattformer som gjør at de blir mer datadrevet, og gjør dette i god Redpill Linpro ånd på åpne standarder, sier Gavelli. 

Ryan viser til en undersøkelse fra MIT Technology Review Insights som viser at kun 13 prosent av verdens bedrifter evner å levere fullt ut på deres strategier for å bruke data bedre. Hun mener det bekrefter at mange fortsatt er i startgropa når det kommer til å ta i bruk plattformer for analyse. Ryan fremhever at Redpill Linpros kompetanse på infrastruktur og integrasjoner gir spesielt gode forutsetninger til å samle alle datakilder, og presentere de ut i organisasjonen.

– Mange trenger hjelp til å begynne i riktig ende med analyseløsninger. Uten god kvalitet på data er det vanskelig å lykkes med videre analyse eller maskinlæring. Vi skal hjelpe kundene etablere de riktige løsningene slik at deres fagpersoner får et godt og enhetlig bilde fra alle datakilder, sier hun. 

Avansert plattform for analyse og samhandling

En viktig plattform i satsningen er Databricks som tidligere i år ble plassert i Gartners lederkvadrant for datavitenskap og maskinlæringsplattformer.

– Plattformen gir fleksibilitet og gode muligheter for samhandling på tvers av alle analyseenheter og resten av bedriften, sier Ryan. 

Hun fremhever at det er stor etterspørsel etter kompetanse på Databricks.

– Vi er en av få i Norden som kan plattformen. Redpill Linpros store miljø rundt data, maskinlæring og DevOps er viktig for å hjelpe kundene lykkes med innhenting av data og integrasjoner, og vi vil derfor ha flere høyspesialiserte tekniske team som kan jobbe tett sammen med analyseekspertene hos våre kunder, sier Ryan.

Kontaktpersoner

Mia Ryan, administrerende direktør i Redpill Linpro Analytics AS 

miar@redpill-linpro.com

Mobil: 984 30 511

 

Henrik Gavelli, konsernsjef

henrik.gavelli@redpill-linpro.com

+46 70 931 33 00

Written by Susannah Eriksson