Skip to main content

API og integrasjon

API og integrasjon
For at den digitale transformasjonen av virksomheten din skal bli vellykket, må du sørge for at interne og eksterne ressurser er koblet opp. En god start vil være å ta i bruk våre API-tjenester og løsninger.

API-løsninger og tjenester

API-løsninger

Ved bruk av våre API-løsninger vil veien til innovasjon og forretningsutvikling være smidigere. Samtidig lever de opp til standardene et moderne samfunn krever og forvetningene  dine ansatte, kunder og partnere har til din virksomhet. 

Teknologien alene kan ikke leve opp til de nevnte forventningene. Samhandling mellom virksomhetens strategier, visjon og metodikk er avgjørende for å oppnå de nevnte fordelene som følger den valgte tilkoblingsløsningen.

I Redpill Linpro har vi mer enn 15 års erfaring fra API- og integrasjonsområdet. Gjennom våre konseptualiserte leveranser rundt API-beredskap, agile team og Integration as a Service kan vi tilby alle API-tjenestene og teknologiene som kreves for å gjøre tilkoblingsinitiativet ditt vellykket. I tillegg kan vi tilby spesialdesignet prosjekt/ressursallokering kombinert med partnerskap med de ledende leverandørene av tilkoblingsplattformer som MuleSoft, Gravitee, WS02 og Red Hat.

 

Våre API-tjenester 

Våre API-tjenester inkluderer API-integrasjon, implementering, administrasjon og API-strategi. Vi tar oss av utfordringer knyttet til utdaterte systemer som ikke møter kravene til de nye tjenestene. Fordelene ved å integrere API er at det gir deg en bedre styringskontroll av eksterne og interne APIs. Gjennom mange års erfaring er det enkelt for oss å anbefale API-tjeneste som passer dine behov og budsjett, slik at din virksomhet når de målene dere har satt for deres digitale transformasjon. 

What is API as a service?

API services provide a way for applications to communicate with server-side systems to access and modify data. In simple terms, an API Service enables software to communicate with the functionality stored in the software's backend. This backend can either be on a server or made available by a third party.

APIs serve a crucial role in facilitating the integration of applications by enabling them to collaborate in performing specific functions that involve sharing data and executing pre-defined processes. Acting as intermediaries, APIs empower developers to create innovative programmatic interactions among diverse applications utilized by individuals and organizations on a regular basis.

Through APIs, developers can leverage the existing functionalities of different applications to build new features and enhance user experiences. This, in turn, enables businesses to streamline their operations and improve their overall productivity, while users benefit from seamless access to a variety of applications that work together cohesively.
 

Our API services

Our API services include API integration, implementation, management and API strategy. With our services for API integration, we deal with the challenge of outdated systems that can’t meet the requirements of new services. By integrating API, you get a strong management control of external and internal API:s. Based on our experience we are able to recommend the API services that best fits your requirements and budget to achieve your digital goal and transformation. We have partnerships such as WSO2, Red Hat, Gravitee and MuleSoft - platforms that support your connectivity initiative and our API services. 

API-integrasjon

En lett tilnærming til implementering av API- og integrasjonsløsninger. "Tenk stort – handle lite – skala raskt".
> Les mer

API-implementering

For å muliggjøre tilgang til informasjon for intern og ekstern innovasjon, vil du trenge en plattform som støtter ditt bruksområde, tekniske arkitektur og den valgte strategien.
> Les mer

API-administrasjon

Å implementere et API-initiativ er en investering i fremtiden, men for en gangs skyld er det en investering som ikke krever en revolusjon i organisasjonen eller restrukturering av infrastrukturen din.
> Les mer

API-strategi

Det viktigste før du lanserer ditt API/Connectivity-initiativ er å sørge for at du har definert en strategi.
> Les mer
Fredrik Svensson

Talk to us

Fredrik Svensson

Chief Business Development Officer

+46 70 603 36 35

 

Contact form