Skip to main content

API og integrasjon

API og integrasjon
For at den digitale transformasjonen av virksomheten din skal bli vellykket, må du sørge for at interne og eksterne ressurser er koblet opp. En god start vil være å ta i bruk våre API-tjenester og løsninger.

API-løsninger og tjenester

API-løsninger

Ved bruk av våre API-løsninger vil veien til innovasjon og forretningsutvikling være smidigere. Samtidig lever de opp til standardene et moderne samfunn krever og forvetningene  dine ansatte, kunder og partnere har til din virksomhet. 

Teknologien alene kan ikke leve opp til de nevnte forventningene. Samhandling mellom virksomhetens strategier, visjon og metodikk er avgjørende for å oppnå de nevnte fordelene som følger den valgte tilkoblingsløsningen.

I Redpill Linpro har vi mer enn 15 års erfaring fra API- og integrasjonsområdet. Gjennom våre konseptualiserte leveranser rundt API-beredskap, agile team og Integration as a Service kan vi tilby alle API-tjenestene og teknologiene som kreves for å gjøre tilkoblingsinitiativet ditt vellykket. I tillegg kan vi tilby spesialdesignet prosjekt/ressursallokering kombinert med partnerskap med de ledende leverandørene av tilkoblingsplattformer som MuleSoft, Gravitee, WS02 og Red Hat.

Hva betyr API som en tjeneste?

API-tjenester er en måte for applikasjoner å kommunisere med serverbaserte systemer for å få tilgang til og endre data. Enkelt sagt muliggjør en API-tjeneste programvare å kommunisere med funksjonaliteten som er lagret i programvarens backend. Denne backenden kan enten være på en server eller gjort tilgjengelig av en tredjepart.

API-er spiller en avgjørende rolle i å lette integreringen av applikasjoner, ved å gjøre det mulig for dem å samarbeide om å utføre spesifikke funksjoner som innebærer deling av data og utføring av forhåndsdefinerte prosesser. Som formidlere, muliggjør API-er at utviklere kan skape innovative programvareinteraksjoner mellom ulike applikasjoner som brukes av enkeltpersoner og organisasjoner på regelmessig basis.

Gjennom API-er kan utviklere dra nytte av eksisterende funksjonalitet i ulike applikasjoner for å bygge nye funksjoner og forbedre brukeropplevelsen. Dette gjør det igjen mulig for bedrifter å strømlinjeforme sine operasjoner og forbedre sin generelle produktivitet, samtidig som brukerne nyter godt av sømløs tilgang til en rekke applikasjoner som samarbeider sømløst.

Våre API-tjenester 

Våre API-tjenester inkluderer API-integrasjon, implementering, administrasjon og API-strategi. Vi tar oss av utfordringer knyttet til utdaterte systemer som ikke møter kravene til de nye tjenestene. Fordelene ved å integrere API er at det gir deg en bedre styringskontroll av eksterne og interne APIs. Gjennom mange års erfaring er det enkelt for oss å anbefale API-tjeneste som passer dine behov og budsjett, slik at din virksomhet når de målene dere har satt for deres digitale transformasjon. 

API-integrasjon

En lett tilnærming til implementering av API- og integrasjonsløsninger. "Tenk stort – handle lite – skala raskt".
> Les mer

API-implementering

For å muliggjøre tilgang til informasjon for intern og ekstern innovasjon, vil du trenge en plattform som støtter ditt bruksområde, tekniske arkitektur og den valgte strategien.
> Les mer

API-administrasjon

Å implementere et API-initiativ er en investering i fremtiden, men for en gangs skyld er det en investering som ikke krever en revolusjon i organisasjonen eller restrukturering av infrastrukturen din.
> Les mer

API-strategi

Det viktigste før du lanserer ditt API/Connectivity-initiativ er å sørge for at du har definert en strategi.
> Les mer
Fredrik Svensson

Talk to us

Fredrik Svensson

Chief Business Development Officer

+46 70 603 36 35

 

Contact form