Skip to main content

HashiCorp

HashiCorp
HashiCorp tilbyr en pakke med åpen kildekode-verktøy beregnet for å støtte utvikling og distribusjon av tjenesteorienterte programvareinstallasjoner i stor skala.

HashiCorp-verktøyene er rettet mot bestemte stadier i livssyklusen til en programvareapplikasjon, med fokus på automatisering. De tilbyr både åpen kildekode og kommersielle versjoner for mange av verktøyene.

I dag inneholder porteføljen åtte åpen kilde-verktøy: 

Terraform, Consul, Vault og Nomad tilbyr Enterprise-versjoner.

Produkter som åpen kildekode

HashiCorp tilbyr sine produkter som åpen kildekode ettersom det har gjort det enklere for utviklere og brukere å fornye infrastrukturen, samtidig som det bidrar til å skape brede økosystemer og gjør det enklere for organisasjoner å løse integrasjonsproblemer og ta i bruk felles arbeidsflyter på tvers av alle infrastrukturelementer på en sømløs måte.

Eksperter og forhandlere

Redpill Linpro inngikk en partneravtale med HashiCorp i 2021 og tilbyr ekspertrådgivning om HashiCorp-produkter i tillegg til å være forhandler av deres Enterprise-tilbud.

Kirsti Stien

Talk to us

Contact form