Skip to main content
2017-11-07

Skicka inte min data med fax nästa år!

2017-11-07

I den allt mer påtagliga digitaliseringen dyker det ständigt upp nya utmaningar och möjligheter. Vi samlar exempelvis på oss en ofantlig mängd data i olika sammanhang och ”data is cash”. Det vet vi nu. Och när data ökar i värde så gör även datan om mig som person det. Så frågan är - finns det nu nya affärsmöjligheter för företag som vill komma närmare sin konsument på konsumentens villkor?

Inför införandet av GDPR nästa år har det på ganska kort tid börjat pratas allt mer om vår ”egna” individdata. Data knuten till mig som person som genereras dagligen då resor bokas, tittar på Netflix, använder appar, söker på Google o.s.v. All denna data växer och växer och det handlas friskt med den över våra huvuden. Ivriga intressenter vet att datadriven marknadsföring ökar träffsäkerheten. Ju mer personligt och skräddarsytt ju mer köper vi. Men, nu börjar det hända spännande saker.

För det första börjar vi vänja oss vid tanken att det kan vara värt att analysera och jämföra oss med andra baserat på vår egen data. Att den är värd något för vår egen analys. Ett enkelt exempel på det är exempelvis den poulära stegräknaren i mobilen.

För det andra så börjar det bli svårare att nå oss. Allt fler använder ”ad blockers” och framförallt den yngre generationen är mer kritisk till information. De är också mer kritiska till att dela med sig av sin data utan att först förstå vad den skall användas till. Integritesfrågan blir allt viktigare.

För det tredje börjar intressenter förstå att det kommer ställas betydligt högre regulatoriska krav på dem gällande hanteringen av den data som kan kopplas till person och de börjar därför leta efter andra lösningar att få tag i mer kunddata.

Vad kan detta då leda till för spännande? Experterna är ganska överens om att framtidens datatransaktioner just kommer ske mindre mellan företag och mer mellan privatperson och företag. Givet är att om det erbjuds lösningar på marknaden (finns faktiskt några redan) som gör att jag som individ kan samla och få kontroll på min egen data på ett enkelt sätt, så kommer alla konsumenter själva kunna ”casha hem” på egen data framöver.

GDPR betyder också att dataportabilitet blir lag, det vill säga att kunderna har rätt att flytta alla sin data från ett företag till ett annat eller hämta hem den till sig själv. Experterna ser det som ett steg mot en helt ny ekonomi ”the personal data economy” med api-baserade marknadsplatser för personliga data. Ytterligare ett skäl att börja innovera och skapa tillit hos sina kunder med din API-managmentlösning? Jag vill i alla fall inte få min egen data skickad via fax nästa år när GDPR träder i kraft :-)

Contact me
Written by Redpill Linpro