Skip to main content
2017-03-31

PSD2 eller Payment Service Directive nr 2 - visst låter det spännande?

2017-03-31

PSD2 är i grunden ett ramverk som möjliggör för innovativa leverantörer att erbjuda digitala banktjänster på ett säkert och effektivt sätt. Banker måste öppna upp för att låta aktörer utanför den egna verksamheten skapa tjänster åt slutkunden. Det kan exempelvis röra sig om nya betalningstjänster för online shopping eller tjänster som gör det enklare för dig som privatkund att flytta pengar mellan olika konton oavsett bank. Och detta sker naturligtvis med syftet att skapa förutsättningar för ett större tjänsteutbud och därmed också större konkurrens om dig som slutkund. Bankerna i EU måste enligt lag kunna erbjuda denna öppenhet från 2018.

Vad händer just nu?

I vår roll som leverantör och specialister inom Integration och API Management har vi det senaste året sett en ökad aktivitet hos bankerna i Norden. Vi har hjälpt till både med strategier runt API Management och införandet av plattformar och vi ser att saker är på gång, men - det går inte så snabbt som vi, andra aktörer och slutkunden skulle önska. Och frågan är, ser bankerna detta som en fantastisk möjlighet eller som ett besvärligt regulatoriskt krav som är ett hot mot den traditionella banken? 

Ja, det vi hör och ser i Norden är faktiskt lite både och än så länge. Strategin att försöka sätta käppar i hjulet och göra minsta möjliga finns absolut. Men vi ser också försök att anamma den digitala transformationen fullt ut och att via kontrollerade API:er erbjuda en flora av tjänster, kapitalisera på möjligheterna och bygga en API-ekonomi kring kärnerbjudandet.

 

Historia att lära av

Personligen tycker jag att man kan lära en del från en annan bransch som likt PSD2 "regulatoriskt utsattes” för några år sedan - mobiloperatörerna. Så vad var det som hände då? Jo, vi fick bland annat nummerportabilitet som gjorde att man kunde flytta med sitt nummer när man ville byta operatör och nya nischade mobiloperatörer poppade upp då krav från PTS tvingade operatörerna att släppa in andra aktörer i sina nät.

En av lärdomarna från den tiden är att de som såg en affärsmöjlighet, ökade sin kundstock snarare än att bli av med kunder. Lyckade ”projekt” köptes tillbaka efter en tid för att säkra kundrelationen hela vägen ut. Jag är ganska säker på att vi kommer se liknande scenarios med PSD2.

 

Redan facit?

Egentligen finns ju redan exempel ute i Europa som våra Nordiska banker kan inspireras av: 

  • En bank fick genom ett hackaton-event hjälp att skapa över 30 öppna API:er för flera olika segment.
  • Flera banker använder API:er för tillgång till konton, info om transaktioner och levererar via tredje part en mängd olika betalningslösningar, både ut från banken och in till banken.
  • En bank har en ”app store” med runt 200 tjänste-appar. Appar som de både själva och tredjepartsleverantörer tagit fram. 

 

Det finns mer än Klarna att se fram emot!

Vi får sätta fart nu i Norden. Vi leverantörer som kan API Management och Integration tillsammans med innovativa Fintechs och alla banker. Vi måste ta vara på nya affärsmöjligheter som kan göra våra kunder glada. Framåt i den digitala transformationen!

Contact me
Written by Anonymous (not verified)