Skip to main content

Digital Innovation og digitalisering

Digital Innovation og digitalisering
Undgå unødigt store tekniske investeringer, og sørg for at investere i den rette digitale innovation ved at bruge "Digital Ready"-modellen.

De seneste år er der blevet talt meget om digital innovation og transformation. Hvis du arbejder i it-branchen har det været umuligt at undgå dette, og der er også blevet investeret mange penge i teknologi og projekter til "digital transformation" af forskellige virksomheder. Undersøgelser viser dog, at majoriteten af de digitale innovations- og transformationsprojekter ikke når sine fastsatte mål, og at der mangler en del, før organisationerne kan realisere deres fulde digitale potentiale.

Digital innovation

Derfor har vi bestemt os for at samle vores erfaringer og ideer for at indkredse, hvordan vi kan fuldføre digitale innovationsløsninger. Ud fra det har vi skabt en model, som vi kalder "Digital Ready". Digital Ready-modellen består af fire perspektiver, som vi anser for vigtige, når man arbejder med løsninger til digital innovation. De er:

 1. Vision
  Visionen sætter målet for dit initiativ. Hvis dit digitale initiativ ikke er baseret på en digital vision, kan du arbejde dig i den forkerte retning allerede fra starten. Derfor skal du sørge for, at dit initiativ/program er udformet, så det understøtter virksomhedens digitale vision.
   
 2. Forandringsledelse
  Det er vigtigt at planlægge implementeringen af initiativet. Sørg for at have mandatet til at indføre forandringer ved at udpege en forandringsleder, og overvej nøje, hvordan medarbejdernes engagement skal tilgodeses og formidles.
   
 3. Digitale muligheder
  Denne del af Digital Ready-modellen definerer, hvilke digitale muligheder der følger med den digitale innovation. Hvilke digitale muligheder vil dette initiativ tilføre organisationen, og hvilke digitale adgange vil blive låst op eller gjort tilgængelige? Hvordan kan du støtte organisationen i at bruge dem, og hvordan kan du analysere deres anvendelse?
   
 4. Forretningskapacitet
  Denne del af Digital Ready-modellen sætter fokus på de krævede forandringer i virksomheden. Forandringer i virksomheden er nødvendige, for at initiativet kan udvikle sig hen mod den fastlagte vision, men også for at kunne udnytte de fordele, som et digitalt innovationsinitiativ medfører. Der kan stilles spørgsmål som, hvordan muliggør vi "self service", hvordan påvirker en forandring forskellige dele af virksomheden, hvordan påvirker den budgettet og den interne finansiering af projektet og initiativet, og hvordan måler vi forandringer og resultater.

Men intet forandringsprogram eller -initiativ har en chance uden den rette støtte fra ledelsen. Det er derfor, ledelsens støtte også er integreret i hvert trin i vores Digital Ready-model. For hvert punkt i modellen har vi udpeget, hvilken form for støtte fra ledelsen, vi mener, er påkrævet for at lykkes med dit digitale innovationsinitiativ.

Lyt til dette afsnit af "IT Talks" for at lære mere

Fredrik Svensson

Talk to us

Fredrik Svensson

Chief Business Development Officer

+46 70 603 36 35

 

Contact form