Skip to main content

Digital Innovation & digitalisering

Digital Innovation & digitalisering
Undvik onödigt stora tekniska investeringar och se till att investera i riktig digital innovation genom att använda ”Digital Ready”-modellen.

Under de senaste åren har det pratats mycket om digital innovation och transformation. Om du är i IT-branschen har det varit omöjligt att missa det, och det har även investerats mycket pengar i teknik och projekt för att ”digitalt transformera” olika verksamheter. Studier visar dock att majoriteten av digitala innovations- och transformationsprojekt misslyckas att nå uppsatta mål och att något saknas för att organisationer ska kunna nå sin fulla digitala förmåga.

Digital innovation

Därför bestämde vi oss för att samla våra erfarenheter och idéer kring hur vi framgångsrikt kan driva digitala innovationslösningar. Utifrån det har vi skapat en modell som vi kallar "Digital Ready". Digital Ready-modellen består av fyra perspektiv som vi anser är viktiga att täcka när man arbetar med lösningar för digital innovation. Dessa är:

 1. Vision
  Visionen sätter målet för ditt initiativ. Om ditt digitala initiativ inte är inriktat på att stödja en digital vision är du på väg åt fel håll redan från början. Det är därför du måste se till att ditt initiativ/program är utformat för att ge stöd åt företagets digitala vision.
 2. Förändringsledare
  Det är viktigt att planera för implementeringen av initiativet. Se till att ha ett förändringsmandat, utse en förändringsledare, tänk igenom hur medarbetarnas engagemang ska tillgodoses och kommuniceras.
 3. Digitala möjligheter
  Denna del av Digital Ready-modellen definierar vilka digitala möjligheter som kommer med den digitala innovationen. Vilka digitala möjligheter kommer detta initiativ att tillföra organisationen, vilka digitala tillgångar kommer att låsas upp eller göras tillgängliga? Hur kommer du att stödja organisationen i att använda dem och hur kommer du att analysera dess användning?
 4. Affärskapacitet
  Denna del av Digital Ready-modellen sätter fokus på verksamhetsförändringen som kommer att krävas. Förändringar i verksamheten kommer att behövas för att initiativet ska kunna arbeta mot den etablerade visionen, men även för att kunna tillgodogöra sig de fördelar som ett digitalt innovationsinitiativ för med sig. Frågor som tas upp är hur ni möjliggör ”självbetjäning”, hur förändringen påverkar olika delar av verksamheten, hur den påverkar budget och intern finansiering av projekt och initiativ, samt hur ni mäter förändring & resultat.

 

Naturligtvis skulle inget förändringsprogram eller initiativ som detta ha en chans utan rätt stöd från ledningen. Det är därför ledningens stöd också är integrerad i varje steg i vår Digital Ready-modell. För varje punkt i modellen pekar vi ut vilken typ av ledningsstöd vi anser krävs för att lyckas med ditt digitala innovationsinitiativ.

Lyssna på det här avsnittet av IT Talks för att lära dig mer

Fredrik Svensson

Talk to us

Fredrik Svensson

Chief Business Development Officer

+46 70 603 36 35

 

Contact form