Skip to main content

Digital innovasjon og digitalisering

Digital innovasjon og digitalisering
Unngå store teknologiinvesteringer og sørg for å investere i ekte digital transformasjonsinnovasjon ved å bruke "Digital Ready"-modellen.

De siste årene har det vært mye fokus på digital innovasjon og transformasjon. Det er også investert mye penger i teknologi og prosjekter for å ”digital transformere” ulike virksomheter. Nyere studier indikerer at flertallet av digitale innovasjons- og transformasjonsprosjekter ikke når målene sine, og at noe mangler for at organisasjoner skal nå sitt fulle digitale potensiale.

Digital innovation

Dette er grunnen til at vi bestemte oss for å samle våre erfaringer og ideer om hvordan vi lyktes med å drive digitale innovasjonsløsninger i en modell som vi ganske enkelt kalte "Digital Ready"

Digital Ready-modellen består av fire perspektiver/pilarer som vi mener er viktige å dekke når man jobber for digitale innovasjonsløsninger. Disse er:

1.Visjon
Visjonen definerer målet og spør “hvorfor” for ditt initiativ. Hvis ditt digitale initiativ ikke er satt opp for å støtte en digital visjon, er du antageligvis på vei i feil retning. Dette er grunnen til at du må sørge for at ditt initiativ/program for digital innovasjon er utformet for å støtte bedriftens digitale visjon.
2.Bytt driver
Slik definerer du "hvordan" til ditt digitale innovasjonsinitiativ. Noen viktige ting å ta i betraktning er å planlegge for implementeringen av ditt initiativ for digital innovasjon. Sørg for å ha endringsmandat, identifiser en endringsleder, samt hvordan kommunisere og ivareta medarbeiderinvolvering på ulike måter.
3.Digitale muligheter
Denne delen av Digital Ready-modellen dekker "hva" av programmet ditt. Hvilke digitale muligheter vil dette tiltaket tilføre organisasjonen, hvilke digitale eiendeler vil låses opp/gjøres tilgjengelig, hvordan vil du støtte organisasjonen i å bruke dem og hvordan vil du analysere bruken av dem?
4.Forretningsmuligheter
Dette perspektivet er en del av Digital Ready-modellen for å sette fokus på virksomhetsendringen som vil kreves for å oppnå de tiltenkte fordelene med programmet og få initiativet til å jobbe mot den etablerte visjonen. Spørsmål som dekkes er hvordan muliggjøre ”selvbetjening”, påvirkning på budsjetter og internfinansiering av prosjekter og tiltak, påvirkning på berørte parter og hvordan måle endringer og resultater.
 

Selvfølgelig vil ingen endringsprogram eller initiativ som dette ha en sjanse uten riktig støtte fra ledelsen. Dette er grunnen til at ledelsesstøtte også er en integrert del av hvert av trinnene ovenfor og også dekket av vår Digital Ready-modell. For hver av perspektivene/pilarene påpeker vi hva slags ledelsesstøtte vi mener kreves for å lykkes med ditt digitale innovasjonsinitiativ.

Hør denne episoden av IT Talks for å lære mer

Fredrik Svensson

Talk to us

Fredrik Svensson

Chief Business Development Officer

+46 70 603 36 35

 

Contact form