Skip to main content

Gode resultater i 2021 for Redpill Linpro i Norden

2022-05-09
Pressemelding fra Redpill Linpro
  • Omsetningen økte med 30 prosent til MSEK 550. Overskuddet fra driften var MSEK 90 
  • Veksten skyldes økt etterspørsel for ekspertise på innovasjon og digitalisering, samt behovet for å gjøre data tilgjengelige ved bruk av åpen kildekode
  • Selskapet ansatte 70 nye konsulenter i 2021 og lanserte flere nye forretningsområder

De økonomiske resultatene i 2021 var de beste noensinne for Redpill Linpro i Norden. Selskapet skal nå en milliard i omsetning innen få år, og målet er nå i sikte etter at den organiske veksten økte med 30 prosent i 2021. Omsetningen for konsernet endte på MSEK 550. Driftsmarginen var 16 prosent. 

"Jeg er svært takknemlig for den tilliten kundene viser oss. Vårt fokus på åpen kildekode kombinert med tekniske ferdigheter, forretningsforståelse og nærhet til kundene viser seg å være svært viktig for både bedrifter og offentlige virksomheter når de skal finne riktig partner i arbeidet med digital endring”, sier Henrik Gavelli, konsernsjef i Redpill Linpro.

I fjor lanserte Redpill Linpro nye forretningsenheter spesialisert på kundeopplevelse, løsninger for den digitale arbeidsplassen, og innen innsikt og analyse. Totalt består konsernet nå av 11 enheter fordelt på seks kontor i Norge, Danmark og Sverige. Antall ansatte er 250, noe som er nesten 100 flere enn ved inngangen til 2021. 

"Vi skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling ved å styrke bedrifters konkurransekraft og gjennom å gjøre digitale tjenester bedre for flere. Derfor er det så viktig at vi hele tiden bredder vårt tilbud og tilegner oss ny kompetanse ved å skape nye tilbud og rekruttere enda flere flinke konsulenter. Målet er å ansette mellom 100 og 150 nye kolleger de neste to årene», sier Gavelli.

Lanseringene av egne enheter for kundeopplevelse og innen innsikt og analyse har hjulpet Redpill Linpros kunder få enda mer ut av sine data. Like viktig har det vært å bringe til markedet et kompetansemiljø for digitale arbeidsplasser slik at kundene får flere muligheter knyttet til valg av samhandlingsløsninger, og for å øke utbredelsen av programvare basert på åpen kildekode. 

Henrik Gavelli, CEO Redpill Linpro
Henrik Gavelli, CEO Redpill Linpro
Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form
Written by Susannah Eriksson