Skip to main content

Kammarkollegiet kompetensnivåer för konsulttjänster programvarulösningar

Kompetensnivå 1

 • Kunskap – nyss genomförd utbildning inom aktuell roll.
 • Erfarenhet – kortare arbetserfarenhet eller ny i rollen som konsult.
 • Ledning – kräver arbetsledning.
 • Självständighet – kan självständigt utföra enklare uppgifter.

 

Kompetensnivå 2

 • Kunskap – har utbildning inom aktuell roll, viss svårighetsgrad.
 • Erfarenhet – har deltagit i utförandet av ett flertal liknande uppdrag. Nivån uppnås normalt efter 1-3 år inom aktuell roll.
 • Ledning – kräver arbetsledning.
 • Självständighet – kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter.

 

Kompetensnivå 3

 • Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll
 • Erfarenhet – arbetat 4–8 år inom aktuell roll, är förebild för andra Konsulter på lägre nivå
 • Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
 • Självständighet – kan arbeta självständigt
   

För kompetensnivå 3 gäller följande takpris:

Ramavtal Roll Takpris SEK
Programvarulösningar Konsult för projektledning kompetensnivå 3 499
Programvarulösningar Konsult Test kompetensnivå 3 499

 

Kompetensnivå 4

 • Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll
 • Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuell roll och genomfört Konsulttjänst med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9–12 år inom aktuell roll.
 • Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
 • Självständighet – mycket stor

 

Kompetensnivå 5

 • Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuell roll, uppfattas som expert på marknaden
 • Erfarenhet – (som nivå 4)
 • Ledning – har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning
 • Självständighet – mycket stor