Skip to main content

Sveriges Kommuner och Regioner (Agile Team & API) in Swedish

Kund

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

 

Bransch

Offentlig sektor - kommunal/region

 

Leverans

Lösning för att mäta patientens upplevelser i vården.

 

Utmaningen

Skapa en flexibel applikation för skapande av enkäter, insamlande av information och kommunikation med patienter inom hela den svenska sjukvården. Skapa möjlighet för landstigen och sjukvårdsregionerna att skapa sin egen kvalitetsuppföljning på ett kostnadseffektivt sätt på ett digitalt media. Utveckling av applikationen med föränderliga krav och prioriteringar baserat på det som är nödvändigt för kunden i varje given stund.

 

Lösningen

Lösningen omfattar en webbaserad applikation för att registrera enkäter och enkätsvar. Patienterna kan svara på enkäterna både via digital media och i pappersform baserat på preferens. Materialet sammanställs centralt och distribueras via överenskomna kanaler.

Om sjukvårdsregionerna vill publicera resultatet i eget format eller i egen form på publik webbsida, intranät eller liknande, så kan man göra det genom att lägga till enkla kodsträngar i sin kod. Grafer inkluderas då som hämtar uppgifter direkt från den centrala databasen, utan att den aktuella sidans färg, form eller presentation i övrigt påverkas.

 

Resultatet

Redpill Linpro har framgångsrikt levererat en lösning där vi kunnat visa att det är möjligt att genom att bygga flexibla applikationer baserade på APIer med agila team, så har vi till SKR kunnat leverera en lösning som gjort det möjligt för SKR att själva överta ansvaret för enkäthantering och kvalitetsuppföljning av den svenska sjukvården.

Lösningen gör både informationsinsamlande och resultatredovisning effektiv, vilket gör att värdet av undersökningarna ökar och spridningen av resultatet förenklas. Genom Redpill Linpros leverans av en gemensam stödstruktur och Nationell Patientenkät baserad på APIer, Open Source och agila team, så har SKR ökat kontroll, effekt och kvalitet genom digitaliserade patientenkäter.

 

Fördelar

Med utvecklingen av den Nationella Patientenkäten (NPE) och en Gemensam Stödstruktur (GSS) för uppföljning av kvaliteten i den svenska sjukvården har SKR fått ett digitalt verktyg för effektiv vårduppföljning. Lösningen gör det möjligt för SKR att hantera både insamlande, analys och publicering av data digitalt. På detta sätt har SKR kunnat sänka kostnaderna för vårduppföljningen, samtidigt som man skapar möjlighet för ett bredare datainsamlande med högre kvalitet i analysen som följd och ett snabbare publicerande av informationen.

 

Kvaliteten i den svenska sjukvården

När SKR beslutade att överta ansvaret för enkätuppföljningen av kvaliteten i den svenska sjukvården var de primära skälen att öka kontrollen, sänka kostnaderna och effektivisera hanteringen för att kunna utöka med nya mätpunkter. Genom ett agilt arbetssätt, digitalisering av enkäthanteringen och en plattform baserad på Open Source, så har man uppnått detta och samtidigt kunnat utöka servicen till landsting/regioner, allmänhet, press, forskare och andra som använder sig av denna information.

När Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genom förbundsstyrelsen i slutet av 2014 beslutade att överta ansvaret för genomförandet av enkätundersökningar för patienter i den svenska sjukvården i egen regi, så startade man samtidigt ett omfattande projekt för att skapa en modern digital plattform för framtida uppföljning av kvaliteten i vår sjukvård. Genom en finansieringsmodell där alla landsting hjälptes åt att finansiera utveckling och förvaltning av både teknisk lösning och design av framtida struktur för genomförande av kvalitetsundersökningar, förankrades beslutet i alla Sveriges regioner.

 

Agila team

För genomförandet av projektet etablerades en ny intern projektorganisation och uppdraget att utveckla den tekniska delen av lösningen gick till Redpill Linpro, som genom ett långvarigt samarbete med SKR för utveckling av den den nationella väntetidsdatabasen, bevisat både teknisk kompetens och förståelse för SKRs typ av verksamhet. SKRs projektteam etablerade tillsammans med Redpill Linpro ett agilt arbetssätt där Redpill Linpros metodik för utveckling i agila team användes som utgångspunkt.

Genom ett agilt arbetssätt har SKRs projektteam, tillsammans med Redpill Linpros agila utvecklingsteam, löpande arbetat fram specifikationer och funktionalitet i takt med att denna diskuterats med landsting och partners (undersökningsföretag).

 

Digitalisering och APIer

Där den gamla lösningen för enkäthantering upplevts som komplicerad och kostsam, med manuella utskick och sammanställningar av enkätsvar, ville SKRs projektteam hitta ett nytt och mer modernt angreppssätt till enkäthanteringen. Genom att digitalisera alla enkätfrågor och svar kan man på ett flexibelt sätt sammanställa nya enkäter på uppdrag av de olika regionerna och återanvända arbete som genomförts av de undersökningsföretag man samverkar med. Genom en digital utskickshantering och insamlande av svar har man även kunnat effektivisera insamlandet av data och genomförande av analyser.

Med hjälp av utveckling av smarta APIer kan data eller grafer också delas eller tillgängliggöras i landstingen eller på webplatser som "Vården i siffror ". Via enkla «kodsträngar» kan data (som hämtas direkt från SKRs applikation) tillgängliggöras på regionens egna web- eller intranätsidor, utan att strukturen i sidan påverkas i övrigt eller behöver anpassas. På detta sätt är det lätt att dela informationen som finns i applikationen, utan avancerade integrationsprojekt eller programändringar.

Genom en digital tillnärmning till utmaningen och smarta APIer kan SKR skapa ett större värde av insamlad data genom att den blir lätt att dela, redovisa och jämföra.

 

Från förstudie till förvaltning

Redpill Linpro har genom projektet levererat ett helhetsåtagande till SKR genom vårt koncept för agila team. SKRs projektteam har bara behövt fokusera på att specificera nödvändig funktionalitet och driva verksamhetsutvecklingen tillsammans med landsting och sjukvårdsregioner. Lösningen är utvecklad på Open Source baserad programvara och modern teknologi som WildFly, High Charts, MongoDB, django CMS, JEE, MuleESB, Keycloak, AngularJS/JavaScript m fl.

Genom att basera lösningen på Open Source programvara har SKR inte bara fått tillgång till de senaste plattformarna och modern teknologi, utan även flexibilitet i kostnader för support och förvaltning av lösningen. Med Redpill Linpros koncept för leveranser i agila team, så har inte bara den initiala utvecklingen av applikationerna skett på ett agilt sätt, utan också förvaltning och vidareutveckling.

Genom ett agilt förhållningssätt har SKRs produktägare kunnat styra och prioritera om utvecklingen på ett effektivt sätt vid behov. På detta sätt fastnar inte utvecklingsprojektet i utveckling som måste färdigställas för leverans och genom ett prototypbaserat specifikationsarbete känner SKRs projektteam och användare att de har kontroll på utvecklingen genom hela processen.

Redpill Linpro har genom sitt etablerade koncept för agila team, med kompetenser inom olika områden, gett SKR det ramverk och trygghet som är nödvändigt för att de ska kunna fokusera på projektresultat och effekt i verksamheten, snarare än att driva ett IT utvecklingsprojekt.

Citat:

Med NPE och GSS har det blivit möjligt för oss att höja kvaliteten i datainsamlandet, förbättra våra analyser och samtidigt effektivisera publiceringen av resultaten till en lägre kostnad än tidigare. Genom denna lösning har SKR också tagit kontrollen över vår kvalitetsuppföljning av den svenska sjukvården och kan på ett effektivt sätt lämna tillbaka värdefull data till landstingen och öppet publicera utfallet av undersökningarna till allmänhet, press, analytiker och andra som har intresse av informationen. Vi har i utvecklingen av NPE och GSS arbetat i nära samarbete med Redpill Linpros agila team och säkerställt att lösningen byggs med ett API tankesätt som bas för att möjliggöra effektiva framtida informationsutbyten”,

säger Martin Midböe, Projektledare för NPE hos SKR.

Fredrik Svensson

Talk to us

Fredrik Svensson

Chief Business Development Officer

+46 70 603 36 35

 

Contact form