Skip to main content

Programvareutviklingstjenester

Basert på vår åpen kildekode-arv tror vi på åpne og fleksible metoder for å bygge sikker og velfungerende programvare.

Programvareutviklingstjenester

Redpill Linpro har lang erfaring med ulike typer programvareutvikling. Vi tror på tidlig brukerinteraksjon og en kontinuerlig produksjonsflyt for konstant utvikler- og brukerinteraksjon.

Vi har erfaring fra oppretting og distribusjon av digitale arkitekturer i nettskyen for effektive utviklingsprosesser. Våre konsulenter har erfaring fra mange forskjellige programmeringsspråk, fra Java/JEE, Kotlin, PHP, Python, Perl og stort sett alt i mellom og relatert til disse.

Vi er vant til å jobbe med moderne verktøy for versjonskontroll, kontinuerlig distribusjon og testing. Våre konsulenter har erfaring med et bredt spekter av verktøy og rammeverk for utvikling av mellomvare og applikasjoner basert på åpen kildekode. 

Våre programvareutviklingstjenester kan leveres enten som ekspertråd/støtte/ressurser eller gjennom engasjement av team. Vi har blant annet levert ressurser og tiltak for applikasjonsutvikling til Sveriges Kommuner och Regioner, Veolia og Skatteverket.

Preben Hassing

Talk to us

Contact form