Skip to main content

Mikrotjenester

Dagens organisasjoner utfordres med et konstant behov for endringer for å holde tritt med forventningene fra kunder, partnere eller innbyggere, og for å holde seg konkurransedyktig i et raskt skiftende miljø.

IT-bransjen har produsert en rekke ulike konsepter de siste årene for å redusere leveringstiden for IT-investeringer og skape mer smidige IT-utviklingsorganisasjoner. Et av de siste initiativene i denne retningen er Microservices.

Når Microservice-arkitektur er implementert og brukt på riktig måte vil det gi økt smidighet og redusere tiden fra ide til distribusjon. Ved feil implementering eller misbruk kan microservice-arkitektur heller øke kompleksitet og forvirring.
 

Råd

Vi har jobbet med Microservices-tiltak for ulike kunder de siste årene og gjort oss opp erfaringer på hva som fungerer og ikke. Basert på disse erfaringene og beste praksis, har vi designet Microservices Ready-modellen. Microservices-modellen inneholder en rekke konkrete råd og spørsmål du bør stille deg selv og organisasjonen når du går for en Microservices-tilnærming. Modellen dekker trinn fra strategiske bekymringer til organisatoriske og tekniske utfordringer og muligheter. For å krydre tilbudet og være i stand til å være spesifikk har vi også foreslått en referansearkitektur med åpen kildekodebasert verktøy som vil hjelpe deg med å være på toppen av mikrotjenester.

 

4 fordeler med mikrotjenester

Modellen er utformet slik at du kan bruke den som assistanse ut ifra hvor du er i din tilnærming til mikrotjenester, eller som veiledning gjennom implementeringen og vedlikeholdet av dine mikrotjenester. Vi har forsøkt å formulere våre råd om beste praksis på et nivå slik at det passer organisasjoner i ulike bransjer og med ulike nivåer av erfaring fra mikrotjenester eller lignende arkitektoniske hensyn.
Modellen kommer med et sett med forhåndsdefinerte trinn som vi mener er viktige å dekke når du implementerer mikrotjenester og vil sørge for at din mikrotjenestereise blir vellykket.

  • Mikrotjenester utgjør en mulighet til å øke smidigheten og effektiviteten i dine IT-utviklingsprosesser
  • Mikrotjenester kan redusere tiden fra idé til implementering
  • Mikrotjenester er én brikke i puslespillet for å øke leveringskapasiteten og forbedre leveringen av forretningskrav
  • Vellykket implementering av mikrotjenester vil øke konkurranseevnen til organisasjonen din, men en feiltagelse vil øke kompleksiteten og redusere leveringskapasiteten.

 

 

Microservices blog posts

Microservices Ready Model
Fredrik Svensson

Talk to us

Contact form