Skip to main content

Mikrotjänster

Dagens organisationer behöver vara i ständig utveckling för att kunna leva upp till förväntningarna från kunder och partners, men även för att förbli konkurrenskraftiga i en snabbt föränderlig företagsmiljö.

IT-branschen har tagit fram ett antal olika koncept de senaste åren för att minska leveranstiderna för IT-investeringar och för att skapa mer agila IT-utvecklingsorganisationer. Ett av de senaste initiativen i den här riktningen är mikrotjänster, även kallat microservices.
Om en arkitektur och metod för mikrotjänster är implementerad och använd på rätt sätt så kommer flexibiliteten öka och tiden från idé till distribution att minska. Men om en mikrotjänstarkitektur används på fel sätt kan den istället öka komplexiteten och skapa förvirring.

 

Konkreta råd

Vi har arbetat med mikrotjänster för olika kunder de senaste åren vilket gett oss erfarenhet av vad som fungerar och vad som inte fungerar. Baserat på dessa erfarenheter har vi utformat modellen Microservices Ready.

Modellen innehåller ett antal konkreta råd samt frågor som du bör ställa dig och din organisation när du väljer att satsa på mikrotjänster. Modellen omfattar allt från strategiska frågor, till organisatoriska och tekniska utmaningar och möjligheter.
Vi rekommenderar även en referensarkitektur med Open Source-baserade verktyg som hjälper dig att hantera dina mikrotjänster på bästa sätt.
 

4 fördelar med mikrotjänster

Modellen är utformad så att du kan använda den som hjälp för specifika steg i ditt initiativ med mikrotjänster. Modellen kan även användas som vägledning under implementeringen och underhållet av dina mikrotjänster.

Vi har lagt våra råd och best practice-tips på en nivå som passar organisationer i olika branscher och med olika erfarenhet från mikrotjänster eller liknande arkitektoniska verktyg.
Modellen levereras med ett antal specificerade steg som vi anser är viktiga att gå igenom när du implementerar mikrotjänster för att det ska lyckas och bli användbart.
 

  1. Mikrotjänster är en möjlighet att öka flexibiliteten och effektiviteten i dina IT-utvecklingsprocesser.
  2. Mikrotjänster kan minska tiden från idé till distribution.
  3. Mikrotjänster är en pusselbit för att öka kapaciteten för IT-leveranser och förbättra leveransen på affärskrav.
  4. En framgångsrik implementering av mikrotjänster ökar organisationens konkurrenskraft, men ett misslyckande ökar komplexiteten och minskar leveranskapaciteten.

 

Läs vidare om mikrotjänster:

Microservices Ready Model
Fredrik Svensson

Talk to us

Fredrik Svensson

Chief Business Development Officer

+46 70 603 36 35

 

Contact form