Skip to main content

API-administrasjon

Implementering av et API-initiativ er en investering i fremtiden, men som ikke krever en omfattende endring av organisasjonen eller restrukturering av infrastrukturen din. I stedet kan et API-initiativ være en måte å unngå fallgruvene mange bedrifter har opplevd, både med tanke på integrasjoner og økende IT-utfordringer. Vi kan hjelpe deg med å opprette og etablere en API-strategi i bedriften gjennom vårt team av forretningsarkitekter, med lang erfaring innen endringsledelse og integrasjon, både med og uten web-API-er.

I tillegg kan vi hjelpe deg med å etablere ditt eget design- og utviklingsteam for å bygge web-API-er i henhold til våre høye krav til kvalitet og kostnadseffektivitet. Vi tilbyr opplæring for utviklere og arkitekter og kan også hjelpe deg med veiledning og ekspertråd ved behov. Hvis du ønsker å outsource API-administrasjonen, har vi erfaring med å ta over utviklingsprosessen og bygge API-ene for deg, helt eller delvis.

Det viktigste er at Redpill Linpro har en komplett strategi for API-administrasjon, der vi kan hjelpe deg med å etablere din egen API-administrasjon i din egen infrastruktur eller i vårt datasenter med «skybasert API-administrasjon», slik at du kommer raskt i gang eller kan implementere et kostnadseffektivt konseptbevisprosjekt. Hvis du ønsker det, kan vi også overta all administrasjon av API-ene og ta hånd om både drift og administrasjon. Du har da selvfølgelig tilgang til overvåking og er fortsatt ansvarlig for kontroll og tilgang til eksponerte API-er.

Du vil raskt oppdage at API-er også krever administrasjon, akkurat som alle andre IT-systemer. API-administrasjon omfatter alle aktiviteter som er nødvendige for å administrere, kontrollere, forberede, distribuere og endre API-er i drift. Vi mener at API-administrasjon bør håndteres av en dedikert infrastruktur, en «API-administrator».

 

En API-administrator er en komplett plattform for:

 

  • overvåking og bruk av alle API-er
  • drifte og sikre API-er (autentisering, struping, hurtigbufring og potensiell blokkering)
  • administrere API-er (versjonsadministrasjon, API-livssyklusadministrasjon)
  • innhente API-brukere (gi tilgang, dokumentasjon, eksempler osv.)
  • analysere bruk av API for å generere inntekter for API-bruk, og
  • eksponere API-er på en enhetlig måte (skape et enhetlig uttrykk for sluttbrukerne) uten å påvirke eksisterende API-er.

 

Vi samarbeider med og leverer produkter til API-administrasjon fra MuleSoft, WSO2, Gravitee, Varnish Software og Red Hat 3scale.

 

For mer informasjon:

 

Fredrik Svensson

Talk to us

Contact form