Skip to main content

Internetdagarna, open technologies (in Swedish)

Välkommen till ett spår som visar på fördelarna med att använda och investera i öppna teknologier för offentlig sektor. Var beredd på en ordentlig wow-upplevelse!

Öppna teknologier – framtiden för offentlig sektor

Utan att ifrågasätta, väljer många verksamheter fortfarande att använda amerikanska molntjänster, trots att det finns betydligt bättre och mindre integritetskränkande alternativ. Här kommer vi att visa på hur offentliga organisationer med hjälp av öppen källkod både har ökat sin samhällsnytta och förbättrat sina investeringar. 

Tack vare öppna teknologier blir verksamheten säkrare, mer flexibel och transparent. Projekten har dessutom längre livscykel. Vi kommer med konkreta exempel på verksamheter som har lyckats med sina projekt och diskuterar också fallgropar att undvika, och vi visar reella alternativ till de amerikanska jättarna.

Vi garanterar dig en riktig wow upplevelse som kommer att förändra din syn på öppen källkod – för alltid!

 

Event date: