Skip to main content

Vår historia

Redpill började som tjänsteleverantör för JBoss och Linpro började som tjänsteleverantör för Linux. Redpill hade sin bas i Sverige och Linpro i Norge.

Med den tydliga grunden i öppen källkod växte båda företagen stadigt under åren. Redpill förvärvade Linpro 2008 och blev därmed Redpill Linpro, den största leverantören av öppen källkod i Norden.

Vi fokuserar idag på att bygga det digitala samhället med hjälp av öppen källkod och att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att hjälpa företag öka sin konkurrenskraft och göra digitala tjänster bättre för fler. Genom öppen källkod, djup teknisk kompetens och bred erfarenhet från både privat och offentlig sektor hjälper vi våra kunder att digitaliseras och maximera värdet av data.

Vi levererar alla delar inom digital innovation, från analys, design och utveckling till integration, användargränssnitt och drift. Idag är vi drygt 250 anställda på kontor i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Linköping samt i Köpenhamn och Oslo.