Skip to main content

Certifikat

ISO certifikat

Vi har alltid jobbat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet för att ständigt bli bättre i vår leverans till våra kunder, och vi är certifierade under ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001.

ISO 9001, ISO 14001, and ISO 27001

Certifieringarna är en garant för vår kompetens och förmåga att leverera IT lösningar för digital innovation, och ger oss en stabil grund att stå på för ständiga förbättringar.

“I vår ryggrad finns öppen källkod, det ger oss möjlighet att vara agila, öppna och flexibla, förmågor som är viktiga i vår föränderliga och digitala värld. Ju snabbare förändringstakt desto viktigare är det att ha full kontroll över kvalitet, säkerhet och hållbarhetsaspekter, för att vara en solid, trygg och pålitlig levernatör. Därför är jag väldigt stolt över våra ISO-certifieringar”, säger Henrik Gavelli, CEO för Redpill Linpro.

ISO standarderna ger ramverket för upprätthållandet och förbättringsarbetet kring alla våra styrande principer, processer och riktlinjer.

Miljøfyrtårn i Norge

Utöver vår ISO 14001 certifiering så är vi även certifierade under Miljøfyrtårn, i Norge.

Miljøfyrtårn

Utilities NCE

Vi innehar ett Utilites NCE certifikat och har följande produkter och tjänster registerade i Achilles Utilities Nordics & Central Europe Community::

  • Software Development Tools
  • General Business Software
  • Specialist Business Software
  • Software Development Services
  • Software Support Services
  • Other Computer Services
  • IT Consultancy
Utilities NCE