Skip to main content

Om oss

Som digital samhällsbyggare och open source-specialist bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling genom att hjälpa företag öka sin konkurrenskraft och göra digitala tjänster bättre för fler. Genom open source, djup teknisk kompetens och bred erfarenhet från både privat och offentlig sektor hjälper vi våra kunder att digitaliseras och maximera värdet av data. Vår leverans täcker alla delar inom digital innovation, från analys, design och utveckling till integration, användargränssnitt och drift

Vi tillhandahåller lösningar inom alla ovanstående områden, baserade på ledande Open Source-teknologier för att säkerställa leverans i tekniskt framkant, som ger våra kunder nya intäktsströmmar, möjlighet att snabbare agera på marknadssvängningar och en effektivare verksamhet.

 • Vårt molnerbjudande bygger på en hybrid strategi som involverar aspekter från “använd-din-egen-hårdvara i publika moln”. Allt hanteras sömlöst av vår tjänst för förvaltning.
 • API- och integrationslösningar är nyckeln till att få kontroll och att kunna utnyttja den fulla potentialen i informationsflöden och för att skapa externa eller interna ekosystem
 • I en DevOps-miljö arbetar utvecklare och driftavdelningar nära tillsammans på ett effektivt sätt. För att säkerställa att samarbetet går smidigt så behövs tydliga automatiseringsstrategier och en kraftfull DevOps-verktygslåda. 
 • Ökad efterfrågan på flexibla och digitala arbetsplatser kräver nya verktyg och lösningar.
 • Digitaliseringen och snabbt föränderliga förhållanden i omvärlden kräver nya innovativa affärssystem för unika kundupplevelser 
 • Tillförlitlig data med god kvalitet tillför värde och hjälper till att fatta bra beslut för affärsutmaningar och gör din verksamhet verkligt datadriven.

Detta är vår passion och beskriver vilka vi är

Programvara med öppen källkod ger bra IT-lösningar med stor valfrihet och flexibilitet. Öppen källkod är också ett bra ekonomiskt val.

Vår affärsidé bygger på att erbjuda tjänster som accelererar och hjälper spridningen av Open Source-programvara för att sänka privata och offentliga företags IT-kostnader och öka deras flexibilitet, kontroll och säkerhet.

Vi levererar lösningar och produkter som säkerställer att våra kunder uppnår bästa möjliga avkastning på sina investeringar.
 

Fördelarna med öppen källkod inkluderar:

 • Bättre produkter
 • Bättre tjänster
 • Lägre kostnader
 • Större flexibilitet
 • Större valfrihet

 

Våra lösningar, produkter och kompetens hjälper våra kunder att dra nytta av dessa fördelar.

Vår ledstjärna

Vi gör alltid vårt yttersta för att möta våra kunders behov och förväntningar.
Att använda produkter baserade på öppen källkod minskar beroendet av specifika leverantörer – du kan byta produkt- och tjänsteleverantör när det passar dig. Detta säkerställer att vi kontinuerligt måste leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet och tillfredsställa våra kunders behov och förväntningar.

Detta är inte bara en vision – själva teknikens natur gör att vi kan ersättas om våra kunders höga förväntningar inte uppfylls. Eftersom att våra kunder har tillgång till källkoden kan de enkelt byta leverantör om deras förväntningar inte uppfylls.

Vår personal måste ha spetskompetens för att vi ska fortsätta att vara våra kunders förstaval. Det är därför vi ger alla våra medarbetare utrymme att uppnå sin optimala kompetensnivå inom sitt område.

Det är därför vi alltid strävar efter att göra vårt bästa.

Henrik Gavelli

Talk to us

Chief Executive Officer

Contact form